Show simple item record

dc.contributor.authorSkogen, Mina Elise
dc.contributor.authorSydtveit, Amalie
dc.date.accessioned2023-08-11T08:00:19Z
dc.date.available2023-08-11T08:00:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3083486
dc.descriptionMaster i klinisk fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er det mange personer som er plaget av migrene og konsekvensene er store for samfunnet generelt og individet spesielt. Hensikten med denne studien er å utforske og beskrive erfaringene pasienter med migrene har med norsk psykomotorisk fysioterapi (NPMF). Metode: Kvalitativt forskningsdesign forankret i en hermeneutisk og fenomenologisk tilnærming. Datainnsamling ble foretatt gjennom individuelle, semistrukturerte intervjuer med fire voksne kvinner med migrene. Malteruds systematiske tekstkondensering ble benyttet som dataanalyse. Resultat: Analysen ledet til tre resultatkategorier som beskriver deltakernes erfaringer med norsk psykomotorisk fysioterapi; “Se hele meg”, “Kroppen - en kilde til økt forståelse av seg selv” og “Hjelp til selvhjelp”. Konklusjon: Deltakerne opplevde at NPMF var til hjelp for å oppdage sammenhenger mellom tidligere livserfaringer, nåværende livsstil og kroppslige reaksjoner, og hvordan dette kunne henge sammen med migreneanfall. Resultatene antyder at NPMF som behandlingstilnærming kan være egnet for denne pasientgruppen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfysioterapien_US
dc.subjectNPMFen_US
dc.subjectmigreneen_US
dc.titleHvordan se helheten når hodet verker? En kvalitativ studie om pasienter med migrene og deres erfaringer med norsk psykomotorisk fysioterapi som behandlingstilnærmingen_US
dc.title.alternativeHow to consider the whole when your head aches? A qualitative study about patients with migraine and their experiences with Norwegian physiotherapy as a treatment approachen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAFYS603en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal