Show simple item record

dc.contributor.authorOlimstad, Stian
dc.date.accessioned2023-08-04T11:24:05Z
dc.date.available2023-08-04T11:24:05Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3082632
dc.descriptionMasteroppgave i Brannsikkerheten_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som hovedfokus å se på muligheten for fravik fra krav til brannisolering på ventilasjonskanaler i omsorgssentre/omsorgsboliger hvor det i hovedsak er lave avtrekkshastigheter på ventilasjonskanalene som går mellom boenhetene. Det er ønskelig å kunne utelate eller redusere mengden brannisolering som blir benyttet på bakgrunn av plassen den opptar, som igjen kan øke byggehøyden til et bygg eller gjøre det vanskeligere for andre tekniske installasjoner som er nødvendig. Det er også lite miljøvennlig å benytte store mengder brannisolasjon og det er kostbart når store mengder brannisolasjon skal benyttes. Oppgaven ser i stor grad se på BRAVENT sin rapport som tar for seg brannspredning i ventilasjonskanaler og vurdere om deres konklusjon om at brannisolering bør unngås i sin helhet. Deres resultat viste at kanaler blir sterkt deformert ved en varmepåkjenning over 60 minutter. Det skal også sees på hvorfor BRAVENT får deformerte kanaler når det finnes teststandarder som åpenbart overholder kriteriene og ikke får deformerte kanaler som bryter kriteriene satt i teststandardene. I sammenligningen mellom teststandardene NS-EN 1366-1 og NS-EN 1363-1, og forsøksmetoden som BRAVENT har gjort er det noen tydelige forskjeller som med stor sannsynlighet er grunnlaget for hvorfor BRAVENT sine forsøk ente opp med deformerte kanaler. Urealistisk høye temperaturer i forsøkene og raskere avtrekkshastigheter er to eksempler på avvikende forhold ved testing i deres forsøk. Forsøkene som er utført i forbindelse med denne masteroppgaven er heller ikke testet etter standardene, men er ment å teste et så realistisk scenario som mulig hvor det forekommer en sprinklersvikt, spesielt når det kommer til temperatur og avtrekkshastighet. Dette er gjort fordi flere undersøkelser viser at dersom et automatisk sprinkleranlegg løser ut i et beboerrom vil brann med stor sannsynlighet reduseres kraftig og i mange tilfeller slokkes helt. I et slikt scenario vil ikke brannisoleringen på kanalene ha noen spesiell effekt. Det er derfor valgt å fokusere på tilfeller hvor sprinkleren ikke løser ut. Temperaturen som benyttes i samtlige forsøk følger ISO 834 brannkurven så nært som det lot seg gjøre. Denne kurven starter ved romtemperatur og ender på 945 C° i løpet av 60 minutter. Avtrekkshastigheten er beregnet etter normalt avtrekk fra boenheter på omsorgssentre på 28 m2. Resultatet fra forsøkene viser at BRAVENT har rett i at brannisolering i en del tilfeller kan fravikes i sin helhet og i mange tilfeller kan reduseres betydelig. Det fremkommer likevel fra forsøkene som er utført at bruk av brannisolering på ventilasjonskanalene er en fullverdig metode for å ivareta brannsikkerheten mellom branncelleskillene så lenge det utføres korrekt. Det mye vi ikke vet om brannsikring av ventilasjonsanlegg. Det er rimelig å anta at det er store muligheter for å optimalisere disse løsningene. Metoden som benyttes i dag er lite plasseffektiv, lite miljøvennlig og kostbar. Det vil være mye å spare miljøet for samt prisen av byggene ved å kunne verifisere bedre mulige løsninger ved bruken av brannisolering. Erfaringsmessig fremkommer det også at i større registrerte dødsbranner er ikke brannspredning via ventilasjonskanaler ansett som et problem som har forårsaket dødsfallene. Det er i de fleste tilfeller røyken som har spredd seg via kanalene eller andre åpninger som har endt opp med å ta livet av personene. Selve brannen har ikke klart å spre seg via kanalnettet i noen vesentlig grad. Dette har vært fall ikke vært registrert som et hovedproblem, men kan ha forekommet. Sannsynligheten for at situasjonen inntreffer hvor det i det hele tatt er behov for brannisolering på ventilasjonskanaler er ansett som liten (0,55 %) og flere ting må gå galt for å brannen skal kunne spre seg i den tiden som er tilgjengelig for redning og rømning. Det kommer derfor frem i denne masteroppgaven at brannisolering kan fravikes basert på hvordan forskriftskravet for bruken av ventilasjonskanaler er beskrevet i dag. Denne masteroppgaven tar kun for seg tilfellet hvor bygget benytter TREKK UT som ventilasjonsprinsipp. Bruk av brannisolering ikke er relevant ved dersom bygget benytter seg av STENG INNE som ventilasjonsprinsippen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFravik fra brannisolering på ventilasjonskanaleren_US
dc.title.alternativeDeviation from fire insulation on ventilation ductsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeING5002Den_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal