Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØygard, Sissel Hjelle
dc.contributor.authorHeggdal, Hanne Marie
dc.date.accessioned2022-11-21T19:10:06Z
dc.date.available2022-11-21T19:10:06Z
dc.date.created2022-11-20T18:38:55Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-82-8461-003-0
dc.identifier.issn2535-8103
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033226
dc.description.abstractDenne rapporten beskriv bakgrunn, føremål, utvikling, gjennomføring og evaluering av eit pilotprosjekt som har lagt til rette for å gjennomføre bacheloroppgåve i sjukepleie som eit empirisk prosjekt. Det vart utarbeidd to forskingsprosjekt som studentane i pilotprosjektet deltok i. Studentevalueringa synte at studentane hadde godt læringsutbytte av å delta i eit forskingsprosjekt. Dei fekk ei særeiga forståing for og innsikt i heile forskingsprosessen. Dei positive erfaringane deira med denne deltakinga, og støtte i forskings- og faglitteratur i forhold til at «å lære ved å gjere», gav grunnlag til å arbeide vidare med å implementere bacheloroppgåve i sjukepleie som empirisk studie i studieplanen. Studentevalueringane gav også grunn for å gjere endringar i undervisninga i forskingsmetode. Denne omtalte studentane som «stykkevis og delt». Rettleiarerfaringane er samanfallande med studentane sine erfaringar. Rettleiarane sakna i tillegg meir relevant skrivetrening, og høgre akademisk kunnskap før oppstart med bacheloroppgåva. I emnet SYK110 Danning og akademisk handverk, og ny retningslinje for bacheloroppgåve i sjukepleie, ser ein at forslag utleia frå dette pilotprosjektet er implementerte.en_US
dc.description.abstractRapport om pilotprosjektet - Bacheloroppgåve i sjukepleie som empirisk prosjekten_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.relation.ispartofHVL-Rapport
dc.relation.ispartofseriesHVL-Rapport
dc.relation.ispartofseries2022/8
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectsjukepleiarutdanningen_US
dc.subjectsjukepleiarstudentaren_US
dc.subjectforskingsopplæringen_US
dc.subjectstudentinvolveringen_US
dc.titleRapport om pilotprosjektet - Bacheloroppgåve i sjukepleie som empirisk prosjekten_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber55en_US
dc.identifier.cristin2076911
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal