Show simple item record

dc.contributor.authorHanssen, Vegard
dc.date.accessioned2022-09-28T06:59:53Z
dc.date.available2022-09-28T06:59:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3022000
dc.descriptionMaster i barne- og ungdomslitteratur Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkingen_US
dc.description.abstractMed et ønske om å ta humor på alvor, og samtidig komme med bidrag til et relativt nytt forskningsfelt, undersøker denne masteravhandlingen hvordan humor fungerer i naturproblematiserende litteratur, henholdsvis i Ett sekund om gangen (2014) av Sofia Nordin, og i Verdens verste miljøsvin (2020) av Marius Horn Molaug og Kristoffer Kjølberg. Ved hjelp av nærlesing, og med utgangspunkt i humor- og bildebokteori, samt innsikter fra økokritikken, undersøker denne avhandlingen hvilke humortyper som forekommer og hvilke funksjoner humoren kan ha i Ett sekund om gangen og Verdens verste miljøsvin. Videre diskuterer avhandlingen hvordan samspillet mellom humor og det alvorlige fungerer i den utvalgte litteraturen, og på hvilke måter humoren fungerer underholdende, og om dette står i motsetning til andre funksjoner humoren kan ha. Funnene viser at humor gjør seg gjeldende i begge romaner, men at humoren fungerer på ulikt vis. Ett sekund om gangen er i utgangspunktet en ikke-humoristisk bok, som er mørk og alvorlig. Det morsomme dominerer aldri, men humoren har likevel viktige funksjoner. Humoren kommer blant annet til uttrykk som latterliggjøring, og kan fungere som samfunnskritikk. I tillegg gir underholdning nødvendige pauser og avbrekk fra det alvorlige. Humor kan også fungere som strategi for å mestre emosjonelt vanskelige situasjoner. Verdens verste miljøsvin er en humoristisk bok, og bærer preg av at alt skal være morsomt. Humoren fungerer primært som ren underholdning. Noe av humoren kan fungere latterliggjørende, men den potensielt kritiske funksjonen svekkes av at alle rammes, både «verdens verste miljøsvin» og de som kjemper for miljøsaken. Det at alt er morsomt gjør dessuten at leseren lett kan glemme alvoret i miljøsaken. Oppsummert viser studien at humoren fungerer ulikt i de to romanene. Det argumenteres for at humoren i Ett sekund om gangen kan bidra til kritisk refleksjon og tenkning, mens humoren kan være en hindring for kritisk tenkning og refleksjon i Verdens verste miljøsvin.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Da jeg var liten, fantes det bare en eneste søppelkasse, nemlig naturen!». En studie av humor i to utvalgte barne- og ungdomsbøker med naturproblematiserende tematikk.en_US
dc.title.alternativestudy of humour in children’s literature that problematizes nature.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMBUL550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal