Show simple item record

dc.contributor.authorAune, Siri Dahl
dc.date.accessioned2022-09-16T08:33:18Z
dc.date.available2022-09-16T08:33:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3018327
dc.descriptionMasteroppgave i klinisk fysioterapi, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Det finnes en rekke ulike funksjonstester som brukes for å kartlegge funksjon og evaluere lungerehabilitering for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). De mest etablerte funksjonstestene som har vist seg å ha gode måleegenskaper er gangtestene 6-Minute Walk Test (6MWT), Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) og Endurance Shuttle Walk Test (ESWT). 30 second Sit-To-Stand test (30sSTS test) er en enkelt gjennomførbar test som krever mindre plass og utstyr, og som har begynt å brukes for å kartlegge muskelstyrke hos pasienter med kols. Målet med denne studien var å undersøke måleegenskapene konstruktvaliditet, test-retest reliabilitet og responsiveness for 30sSTS test sett opp mot de mer etablerte gangtestene. Metode: Totalt 50 pasienter diagnostisert med kols ble testet med 6MWT, ISWT, trappetest og 30sSTS test. Spørreskjemaet COPD Assessment test (CAT) som kartlegger helsestatus og sykdommens påvirkning i dagliglivet for pasienter med kols ble også benyttet. Konstruktvaliditet og responsiveness ble undersøkt ved forhåndsdefinerte hypoteser om forventede sammenhenger mellom henholdsvis baselineskårer og endringsskårer på 30sSTS test og funksjonstestene, samt 30sSTS test og CAT. Test-retest reliabilitet ble undersøkt med relativ reliabilitet (ICC2.1) og målefeil ble undersøkt med Standard Error of Measurement (SEM) og Smallest Detectable Change (SDC). I tillegg ble læringseffekt og effektstørrelse målt med Cohen’s d undersøkt. Resultat: Alle forhåndsdefinerte hypoteser for konstruktvaliditet ble bekreftet. Resultatene viste at 30sSTS test hadde høy relativ reliabilitet (ICC2.1=0.89) og en målefeil (SDC95%) på ±2.9 repetisjoner. Det var en signifikant økning i antall repetisjoner fra første til andre testforsøk for 30sSTS test, noe som tyder på en læringseffekt. Kun én av de fem forhåndsdefinerte hypotesene for responsiveness ble bekreftet, og indikerer lav responsivitet. Resultatene viste en stor effektstørrelse (1.18) målt med 30sSTS test. Konklusjon: 30sSTS test viste seg å ha god konstruktvaliditet og relativ reliabilitet, og oppnådde en målefeil på ±2.9. Målefeilen var større enn observert endring, og dermed kan det ikke konkluderes med at det har skjedd en reell endring. Resultatene tyder på at testen ikke er responsiv for endring etter lungerehabiliteringen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectfysioterapien_US
dc.subjectlungesykdomen_US
dc.subjectreise-og-sette-segen_US
dc.subjectlungerehabiliteringen_US
dc.subjectkolsen_US
dc.titleMåleegenskaper for 30 sekunder reise-og-sette seg test ved kartlegging og rehabilitering av personer med kronisk obstruktiv lungesykdomen_US
dc.title.alternativeMeasurement properties of the 30 second Sit-To-Stand test for screening and rehabilitation of persons with chronic obstructive pulmonary diseaseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMAFYS603en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal