Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFurhovden, Anna
dc.contributor.authorKinstad, Nora I.B.
dc.contributor.authorStokker, Lea K.
dc.date.accessioned2022-09-13T14:00:27Z
dc.date.available2022-09-13T14:00:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017580
dc.descriptionFornybar energi Fakultet for ingeniør -og naturvitenskap Veileder: Negar Safara Nosar Innleveringsdato: 03.06.2022en_US
dc.description.abstractLandstrøm er en teknologi som skal bidra til å gjøre havner mer miljøvennlige. Implementeringen av teknologien har fått mye stateligstøtte i Norge. Nasjonale politiske mål og tiltak, samt internasjonale avtaler og mål har vært drivere for utviklingen. Den norske regjeringen har ambisjon om å halvere utslipp fra fiske og innenrikssjøfart innen 2030, sammenlignet med 2005. De ønsker også å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger. IMO er en internasjonal pådriver som ønsker en satsing på landstrøm for å kutte utslipp i havneområder. For å få en mer nyansert forståelse av hvordan landstrøm kan bli implementert i større grad, har vi i denne oppgaven følgende problemstilling:   Hvordan kan landstrøm bidra til at norske havner oppnår regjeringens mål om grønne havner? Gjennom litteraturstudie og intervjuer med ulike aktører innad i Stavangerregionen Havn IKS har vi fått en bredere forståelse av de ulike sidene, utfordringene og fordelene ved utbygging av landstrømanlegg. Koronapandemien har ført til mindre havneaktivitet, og oppgaven har måtte begrense seg til 2020 og 2021. Ukrainakrigen og pandemien har ført til utfordringer ved videre implementering av landstrøm. Disse landskapsendringene har ført til mangel på deler og kraft. Manglende standardløsninger til hurtigladere og store arealbehov er andre utfordringer knyttet til implementering. Årsrapportene fra Stavangerregionen Havn IKS viser en reduksjon av klimagassutslipp etter installasjon av landstrømanleggene innad i havneområdene. Det største kuttet kommer av opphavsgarantien til strømmen brukt i anleggene. For at landstrøm skal bli benyttet i en enda større grad, må investeringen være lønnsom for havnene og rederiene. Politiske vedtak har spilt en sentral rolle, og er viktig for å skape et konkurransedyktig marked. Støtteprogram og støtteordninger må derfor ikke fases ut for tidlig. Gjennom oppgaven har vi kommet frem til at landstrøm har en faktisk effekt på klimautslipp. Det konkluderes med at landstrøm er et konkret tiltak havner kan implementere for å gjøre sin drift grønnere, og nå regjeringens mål om grønne havner. en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan kan landstrøm bidra til at norske havner oppnår regjeringens mål om grønne havner?en_US
dc.title.alternativeHow can shore power contribute to Norwegian ports achieving the government’s goal of green ports?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber48en_US
dc.description.localcodeFE403en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal