Show simple item record

dc.contributor.authorBjelland, Anna Margrethe
dc.date.accessioned2022-08-25T12:21:14Z
dc.date.available2022-08-25T12:21:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3013569
dc.descriptionMGBNO550 Norsk 3, emne 4 Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI) 16.mai 2022en_US
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvilke erfaringer et utvalg lærere har med nettbrett som verktøy i den første lese- og skriveopplæring for elever med hørselshemming. Alle barn, uavhengig av funksjonsnivå, har rett til å bli møtt med et likeverdig og tilpasset tilbud i skolen (Opplæringslova, 1998). I Norge fødes årlig ca. 60 000 barn og av disse har 60-120 barn hørseltap av ulik grad som vil ha en påvirkning på barnets liv (Utdanningsdirektoratet, 2020). Hørseltap er en av de vanligste medfødte funksjonsnedsettelsene, og vil kunne ha en stor påvirkning på barnet i skolen (Lövkvist et al, 2019, s. 455). Metoden som er brukt for å innhente data i studien er kvalitative forskningsdesign med semistrukturerte dybdeintervju (Kvale & Brinkmann, 2015, s.42) med et utvalg lærere fra ulike skoler, som alle har jobbet med barn med hørselshemming. Fem lærere ble intervjuet om deres erfaringer med nettbrett som verktøy for elever med hørselshemming i den første lese- og skriveopplæringen. Dataene fra intervjuene ble analysert ut fra Braun og Clarke (2006) sin tematiske analyse der datamaterialet ble kodet i ulike kategorier. Resultatet fra studien viser at lærerne erfarer at scrollelesing er en utfordring for elevene, at elevene mister oversikt over teksten. I tillegg er det utfordrende å lese på skjerm. Elevene med hørselshemming får mindre utbytte av høytlesing, både når en lærer leser og når det blir opplest digitalt via nettbrettet. Lærerne savnet opplæring og kurs for å lære mer om hva hørselshemming innebærer og mente i tillegg at kurs for å lære mer om digitale verktøy kunne vært nyttig. Når det kommer til tilretteleggingen, fortalte flere lærere at elevene med hørselshemming ikke fikk noen ekstra tilrettelegging enn resten av elevene, og sa at dersom lydstøtten fungerte med de digitale hjelpemidlene elevene hadde, så fungerte elevene godt i klasserommet. Likevel fortalte lærerne om mulige utfordringer for elevene med hørselshemming slik som støy fra medelever og klasserommet, men også støy fra nettbrettet som kunne oppfattes forstyrrende for elevens konsentrasjon.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectNettbretten_US
dc.subjectlese- og skriveopplæringen_US
dc.subjectleseopplæringen_US
dc.subjectskriveopplæringen_US
dc.subjectbegynneropplæringen_US
dc.subjecthørselshemmingen_US
dc.titleNettbrett som verktøy i den første lese- og skriveopplæringen for elever med hørselshemmingen_US
dc.title.alternativeTablets as tools for pupils with hearing loss in early reading and writing instructionen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber95en_US
dc.description.localcodeMGBNO550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal