Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOtkjær, Linnéa Marie
dc.date.accessioned2022-08-05T08:38:11Z
dc.date.available2022-08-05T08:38:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3010275
dc.descriptionMGUNO550 Master i Norsk Avdeling for lærerutdanningen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker hvordan dårlig selvbilde blir fremstilt i et utvalg skjønnlitteratur for barn og unge, og hvordan selvbilde påvirker hovedkarakterens forståelse og erfaringer av egen kropp. Hensikten er å undersøke fremstillingen av selvbilde og kropp i skjønnlitteratur, og kriteriene for utvalget av romaner har basert seg på bøkenes tematikk, teksttype og målgruppe. De utvalgte romanene er Det vi skjuler (2018) av Eirik Huseby Sæther, og Hva skjedde egentlig med deg? (2020) av Jenny Jordahl. Romanene har fått hver sin analyse der selvbilde og hovedkarakterenes forståelse og erfaringer av egen kropp er analysert med bruk av teori om blant annet litterære karakterer og virkemidler, i tillegg til teori om selvbilde, usikkerhet og skam. Gjennom litterær analyse i form av nærlesning har jeg sett etter elementer i tekstene som kan gi meg svar på spørsmålene jeg stiller i oppgavens problemstilling. Funnene viser to ulike fremstillinger av selvbilde i de to romanene, noe som kan begrunnes i romanenes varierte sjanger, form og målgruppe. De viser også at selvbildet har stor betydning for hvordan hovedkarakterene har det med seg selv, og ikke minst hvilket forhold de har til egen kropp. I Det vi skjuler kan man se hvordan hovedkarakteren opplever sin egen kropp både når selvbilde er godt og dårlig. Dette er ikke noe vi får se i Hva skjedde egentlig med deg? Her er hovedfunnene basert på hvordan Jannes dårlige selvbilde blir illustrert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«For et ungt menneske er kroppen alt du har» En studie av to samtidsromaner for barn og ungeen_US
dc.title.alternative“For a young person the body is all you have” A study of two contemporary novels for children and young adultsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMGUNO550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal