Show simple item record

dc.contributor.authorLarsson, Olivia Kristina
dc.date.accessioned2022-07-21T05:50:21Z
dc.date.available2022-07-21T05:50:21Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3007424
dc.description.abstractDebatten om vindkraft har blivit polariserad, och i Sverige och Norge har de politiska partierna på vänsterkanten ställt sig på olika sidor av debatten. Det svenska Vänsterpartiet vill se en storskalig utbyggnad av vindkraft, medan det norska partiet Rødt förespråkar ett totalstopp av all ny vindkraft, och norska Sosialistisk Venstreparti vill stoppa storskalig utbyggnad av vindkraft på land men är positiva till flytande havsbaserad vindkraft. Syftet med den här studien är att undersöka varför de socialistiska partierna i Sverige och Norge för en vindkraftspolitik som är så olik varandra. Problemställningen har besvarats genom en dokumentanalys som gjorts av ett urval av partiernas egna politiska texter. Vidare har totalt sju semistrukturerade intervjuer genomförts med folkvalda politiker, vilka sedan analyserats i en tematisk analys. Från resultatet framkom fyra teman som viktiga för att förklara de olika politiska inriktningarna mellan det svenska och de två norska socialistpartierna. Det första temat var 1. Det folkliga motståndet, i vilket det framkom att de norska politikerna blivit mer kritiska till vindkraft då de i högre grad påverkats av det folkliga motståndet - vilket engagerat betydligt fler människor i Norge än i Sverige. Det andra temat var 2. Vindkraftens ekonomiska system, där det framkom att alla partierna var eniga om att det stred mot partiets ideologi hur dagens system är organiserat - med stor andel privat ägarskap och utländska investerare, samt att lokalsamhället får lite ekonomiskt tillbaka av kraftproduktionen. Det har bidragit till de norska partiernas kritiska syn på vindkraft, medan det inte gjort det svenska Vänsterpartiet kritiska till vindkraft som energikälla, men lett till att man vill se förändringar i systemet kring vindkraft. Det tredje temat som identifierats är 3. Användning av energin, där framkommer det hur de olika förutsättningarna i länderna gällande energiproduktion och industri påverkat politiken. Det fjärde temat skiljer sig från de andra, och handlar i stället om skillnader inom partierna, 4. Ideologiska skillnader, där det framkom att Vänsterpartiet har en politik som mer fokuserar på investeringar i tekniska lösningar och utbyggnad av förnybar energi, medan de norska partierna fokuserar mer på naturförstörelsen förknippat med förnybar energi.en_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectVindkraften_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectSverigeen_US
dc.subjectVänsterpartieten_US
dc.subjectSosialistisk Venstrepartien_US
dc.subjectRødten_US
dc.subjectEnergien_US
dc.subjectGrønt skifteen_US
dc.subjectKlimatomställningen_US
dc.subjectKlimaendringeren_US
dc.subjectHållbarheten_US
dc.subjectBærekraften_US
dc.titleVarför ser den svenska och norska politiska vänstern olika på vindkraft?en_US
dc.title.alternativeWhy do the Swedish and Norwegian political left wing have different views on wind power?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeGE4-304en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal