Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrattli, Simone
dc.contributor.authorMolvær, Miriam
dc.contributor.authorNesheim, Torstein
dc.date.accessioned2022-02-28T12:20:56Z
dc.date.available2022-02-28T12:20:56Z
dc.date.created2022-02-14T14:45:07Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBrattli, S., Molvær, M., & Nesheim, T. (2021). Fleksibel struktur i to statsetater: Utfordringer for mellomledere og ansatte. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 37(1), 50-68.en_US
dc.identifier.issn0801-1745
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2981701
dc.description.abstractArtikkelen tar for seg to statlige etater (Statens legemiddelverk og et område i Folkehelseinstituttet) som har endret organisasjonsstrukturen for å bryte ned «siloer» og fastlåste nettverk, og legge til rette for mer fleksibel bruk av medarbeiderne. Å skille mellom ressurs- og oppgaveansvar, etablere mekanismer for ressursallokering og benytte lag som grunnenhet i organisasjonen er viktige sider ved en slik avbyråkratisering. Vi finner at medarbeiderne er blitt plassert tilfeldig i ressursenheter, noe som ikke er avdekket i forskning tidligere. Når ressurs- og oppgaveansvaret er skilt, fører dette til en rekke utfordringer for mellomledere og ansatte. I den nye strukturen blir beslutningsprosessene om allokering av personell mer kompliserte, og åpner for ulike tilpasninger i de to etatene. Artikkelen åpner for en rekke forskningsspørsmål knyttet til avbyråkratisering og nedbygging av hierarkier i staten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleFleksibel struktur i to statsetater: Utfordringer for mellomledere og ansatteen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Author(s).en_US
dc.source.pagenumber50-68en_US
dc.source.volume37en_US
dc.source.journalNorsk Statsvitenskapelig Tidsskriften_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1504-2936-2021-01-03
dc.identifier.cristin2001413
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal