Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRefvik, Trine Kupen
dc.date.accessioned2021-08-26T09:12:08Z
dc.date.available2021-08-26T09:12:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771341
dc.descriptionMasteroppgave i organisasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandeten_US
dc.description.abstractI denne casestudien ser eg nærmare på korleis styrarar i ulike barnhagar implementerer digitale administrative verktøy til dei tilsette. Eg ser nærmare på kva aktørar styraren involvera og korleis maktstrukturar oppstår i denne implementeringsprosessen. Det er fem styrar med i studien frå fem barnehagar, det er både kommunale-, private- og kjedebarnehagar med. Funna i denne studien indikerer at det er ulikt frå styrar til styrar korleis implementeringsprosessen skjer og kven som vert involvert. Grunnen til dei ulike tilnærmingane finnast delvis i kva type barnehage styraren er tilsett i og kunnskapen om digitale administrative verktøy hos styraren. Studien bidreg med kunnskap om korleis styraren forstår implementeringsprosessar med digitale administrative verktøy.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectorganisasjonen_US
dc.titleEit styrarperspektiv på implementeringa av digitale administrative verktøy i barnehagenen_US
dc.title.alternativeA director’s perspective on the implementation of digital administrative tools in the kindergartenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMR691en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal