Show simple item record

dc.contributor.authorHjellestad, Tonje Brekke
dc.date.accessioned2021-08-13T06:29:37Z
dc.date.available2021-08-13T06:29:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767665
dc.descriptionMaster i barne- og ungdomslitteratur Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkningen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven undersøker på hvilke måter temaet rasisme blir presentert i to romaner. I tillegg undersøker oppgaven hvilke potensiale romanene har til å støtte undervisningen i det tverrfaglige temaet «demokrati og medborgerskap» i norskfaget. For å kunne besvare problemstilling og forskningsspørsmål har det i denne oppgaven vært hensiktsmessig å ta i bruk litterær analyse, med utgangspunkt i nærlesing. Romanene er analysert med bruk av teori om rasisme, narrativ teori, karakterisering av litterære karakterer og etikk. Prosjektet tar utgangspunkt i romanene The Hate U Give (2017) av Angie Thomas og Tante Ulrikkes vei (2017) av Zeshan Shakar. Funn i nærlesingene viser at det finnes likheter i bøkenes fremstilling av rasisme. Romanene tar i bruk førstepersonsforteller og intern synsvinkel der protagonistene forteller ut ifra eget perspektiv om hvordan de blir utsatt for rasisme. I begge romanene er sted sentralt for hvordan protagonistene oppfatter seg selv, og må forholde seg til omverden. Rasisme får konsekvenser, der identitet blir særlig problematisert. I tillegg har rasismen virkninger på nære relasjoner som familie, venner og kjærester. Til tross for flere likheter mellom bøkene, finnes det også forskjeller. The Hate U Give presenterer rasisme fra en amerikansk kontekst, der hudfarge og miljø er sentrale aspekter. Tante Ulrikkes vei derimot, fokuserer på rasisme i Norge på grunn av kultur og religiøs tilknytning. Andre forskjeller er bøkenes plott, protagonistenes alder, familiebakgrunn og hvordan de håndterer utfordringene med rasisme. Funn fra studien viser også at romanene har et potensiale til å støtte undervisningen i det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap i norskfaget. Begge romanene inviterer til refleksjoner rundt utfordringer og dilemmaer knyttet til rasisme. Gjennom de litterære karakterenes handlinger og språk, kan elevene resonnere over egne verdier og holdninger. Dette kan utvikle elevene til empatiske samfunnsborgere som har forståelse, toleranse og gjensidig respekt for mennesker ulik seg selven_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title«Vi vil ha rettferdighet1»: En studie av temaet rasisme i The Hate U Give og Tante Ulrikkes veien_US
dc.title.alternative«We want justice»: A study of the theme of racism in The Hate U Give and Tante Ulrikkes vei.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMBUL550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal