Show simple item record

dc.contributor.authorEkre, Elise Brustugun
dc.date.accessioned2021-08-13T06:21:23Z
dc.date.available2021-08-13T06:21:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767661
dc.descriptionMaster i barne- og ungdomslitteratur Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolkningen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgavens mål har vært å undersøke litteratursamtalens potensiale for å utvikle interkulturell kompetanse (IK) blant elever på niende trinn. Dette har blitt gjort ved at en gruppe elever på niende trinn har lest utdrag fra Zeshan Shakars roman Tante Ulrikkes vei (2017), før de har deltatt i ulike typer litteratursamtaler. Den første var en muntlig litteratursamtale i en helklassesituasjon, mens den andre var en digital litteratursamtale over skrivedelingssiden Google Dokumenter. Den digitale samtalen foregikk i grupper på tre til fire elever, hvor elevene selv styrte samtalen. Elevenes norsklærer styrte den muntlige litteratursamtalen med samtalespørsmål som hjelpemiddel. Disse ble utarbeidet på grunnlag av oppgavens teori om interkulturell kompetanse, kulturelt mangfold og litterære samtaler. Spørsmålene skulle brukes som et hjelpemiddel for læreren, men også som utgangspunkt for samtale under de digitale litteratursamtalene elvene gjennomførte. Samme teori ble senere også benyttet for å bearbeide datamaterialet jeg fikk. Litteratursamtaler med fokus på IK har i denne studien vist seg å ha et potensiale for å øke elever og læreres evner til å kommunisere med mennesker som har andre forutsetninger, tankesett og/eller kommunikasjonsstiler. Dette viser seg ved at elevene i samtalene har utvidet perspektivet sitt, slik at de ser at de er del av en større sammenheng og at de kan klare å engasjere seg i motstridende perspektiver. Litteratursamtaler kan være en god måte å finne ut av hva elevene trenger mer undervisning om, og i denne studien viste det seg å være innsikt i egne fordommer. I tillegg viser studien at litteratursamtaler er en god start for å få i gang samtaler rundt holdningsendringer, men at dette må kombineres med andre undervisningsmetoder for at en litterær tekst kan føre til handlinger som vil kunne forbedre samfunnet. Denne studien viser at litteratursamtaler vil være mest fruktbare dersom de er utforskende, dialogiske, at elevene er godt kjent med litteraturen det samtales rundt og ved at elevene kjenner seg trygge på læreren og hverandre. Undervisningsopplegget brukt i masteroppgaven har vist at det kan være en styrke å gjennomføre ulike former for litteratursamtaler, ettersom dette kan være med på å øke antallet elever som bidrar aktivt i samtalene.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleLitteratursamtalens potensiale for å utvikle interkulturell kompetanse. En studie av niendeklasseelevers møte med Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei.en_US
dc.title.alternativeLiterature-based conversation’s potential to develop intercultural competence. A study of pupils’ encounters with Zeshan Shakars Tante Ulrikkes vei in year nine.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMBUL550en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal