Show simple item record

dc.contributor.authorArnesen, Frida Nord
dc.contributor.authorJohannesen, Maiken
dc.date.accessioned2021-07-05T11:55:39Z
dc.date.available2021-07-05T11:55:39Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763402
dc.descriptionMasteroppgave i innovasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractKunstig intelligens og Big Data er digitale teknologier som blir stadig mer relevant i flere bransjer, også i forsikringsbransjen som vi studerer i denne oppgaven. Studien belyser hvordan forsikringsbransjen på tvers av konkurrerende selskaper kan ta i bruk KI og Big Data for å bekjempe forsikringssvindel, og hvilke utfordringer som kan oppstå ved en slik løsning. Vi har derfor valgt å studere et innovasjonsprosjekt som jobber med å validere et konsept for trygg datadeling mellom konkurrerende selskaper for å bekjempe et felles problem. Vi fokuserer på de teknologiske, forretningsmessige og juridiske dimensjonene ved prosjektet. Det teoretiske rammeverket bygger derfor på flere begrep; innovasjon, åpen innovasjon, samkonkurranse, kunstig intelligens og personvern/GDPR. Oppgaven er en kvalitativ single case studie hvor vi studerer ett spesifikt innovasjonsprosjekt. Vi har i den forbindelse samlet inn data ved hjelp av semi-strukturerte dybdeintervjuer og gruppeintervjuer med deltakere i prosjektet. Kvalitativ metode ble ansett som mest hensiktsmessig ettersom konseptet vi studerer er innenfor et relativt nytt felt hvor det eksisterer lite forskning fra før. Ved å snakke med alle involverte parter i prosjektet har vi innhentet ulike synspunkt, men også fått avdekket at deltakerne i prosjektet har en felles forståelse om hva som er deres størsteen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjectåpen innovasjonen_US
dc.subjectsamkonkurranseen_US
dc.subjectkunstig intelligensen_US
dc.subjectAIen_US
dc.subjectmaskinlæringen_US
dc.subjectBig Dataen_US
dc.subjectpersonvernen_US
dc.subjectGDPRen_US
dc.titleKunstig intelligens og Big Data i forsikringsbransjenen_US
dc.title.alternativeArtificial intelligence and Big Data in the insurance industryen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOØ300en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal