Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØien, Frida Bjørlo
dc.date.accessioned2020-11-12T13:36:19Z
dc.date.available2020-11-12T13:36:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687638
dc.description.abstractMange av dagens barn og unge er bekymret for klima og miljø, og uttrykker frustrasjon, sinne og motløshet i demonstrasjoner for å få på plass en tydeligere klimapolitikk. Denne oppgaven utforsker konvergenser av verdier og økologi i språket funnet i The Southern Reach trilogien, med formål om å studere alternative tenkemåter som er funnet i trilogien. Hovedmålet i oppgaven er å undersøke hvordan natur er representert i verdiforhandlinger man finner i hovedkarakterenes språk i Southern Reach trilogien. Konseptet om verdiforhandlinger er tatt fra dagligspråkfilosofien. Ved hjelp av Stanley Cavells metode for grammatiske undersøkelser analyserer jeg det spesifikke språket som hovedpersonene bruker i bestemte sammenhenger, og avslører verdiene deres ved å undersøke vurderingene som de gjør språkvalg med utgangspunkt i. Denne analysen blir deretter diskutert basert på økokritiske begreper, strukturert rundt Nature in Culture-matrisen utviklet av forskergruppen Nature in Children's Literature and Culture ved Høgskulen på Vestlandet. I analysen finner jeg at språkbruken til karakterene i Southern Reach-trilogien avslører verdiforhandlinger som jeg har strukturert rundt tre sett med temaer: vitenskap, nysgjerrighet og kunnskap, sannhet, bedrag og kontroll og sikkerhet, trussel og beskyttelse. Verdivurderingene innenfor disse temaene handler blant annet om sikkerhet i det kjente, makt i hemmelighold og verdi i kunnskap. I diskusjonen undersøker jeg måten disse verdivurderingene representerer natur og kultur, og finner at de fagner et bredt spekter av representasjoner som viser en kompleksitet i hvordan disse representasjonene presenteres for leseren.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleNew weird ethics: A study of values and nature in the language of the Southern Reach trilogyen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber84en_US
dc.description.localcodeMBUL550en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal