Show simple item record

dc.contributor.authorKristoffersen, Sofie Elisabeth Hauan
dc.contributor.authorSjåstad, Astrid Olea
dc.date.accessioned2020-10-02T08:35:51Z
dc.date.available2020-10-02T08:35:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2680836
dc.descriptionLandskapsplanlegging med landskapsarkitektur Fakultetet for ingeniør- og naturvitenskap 2. mai 2020en_US
dc.description.abstractØkosystemtjenester er prosessene vi benytter for å dekke alle våre behov. Vi er avhengige av velfungerende økosystemer for å opprettholde disse prosessene. Trusler mot økosystemene våre er blant annet reduksjon av biologisk mangfold, tap av habitat og klimaforandringer. For å sikre en bærekraftig og god håndtering av disse ressursene både i nåtid og i fremtiden må vi på en effektiv måte formidle til barn og unge viktigheten av økosystemtjenester, og hvordan vi best kan ivareta dem. Det er bred enighet om at et velfungerende økosystem er nødvendig for mennesker og litteraturgjennomgangen vår understreker dette. Økosystemtjenestene sin egenverdi må også vektlegges, siden det er umulig å sette en ren økonomisk verdi på disse ressursene. Vårt endelige mål med denne oppgaven er et design av en installasjon som kan formidle en eller flere økosystemtjenester på en visuell og interaktiv måte. Våre intervjuer og litteraturgjennomgang viser sammenfallende meninger om hvordan vi best kan formidle til barn og unge. Den beste måten å lære på er gjennom å gjøre, og aller helst gjennom samarbeid med andre elever. Vi har designet en installasjon som tar utgangspunkt i dette konseptet. Installasjonen er interaktiv og legger opp til samarbeid, og gir brukeren mulighet til å gjøre egne valg som en måte å tilrettelegge for ulik alder og bakgrunnskunnskap.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleFormidling av økosystemtjenester på et vitensenter: hvorfor og hvordan?en_US
dc.title.alternativeTeaching ecosystem services in a science center: why and how?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber62en_US
dc.description.localcodePL491en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal