Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFanghol, Ingri Grøtta
dc.date.accessioned2020-08-10T09:17:01Z
dc.date.available2020-08-10T09:17:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671300
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap, Campus Bergenen_US
dc.description.abstractHøsten 2020 innføres ny læreplan, L20, i den norske skolen. En fornyelse av læreplanen kan stille nye krav til lærernes kunnskap og kompetanse. Matematikkfaget i L20 inneholder fem kjerneelementer, som beskriver det viktigste faglige innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen gjennom hele grunnskolen. Et av kjerneelementene er modellering og anvendelser. Dette innebærer at matematisk modellering kommer tydeligere og tidligere inn i opplæringsløpet enn det gjør i dagens læreplan. Det økte fokuset på matematisk modellering i L20 har bakgrunn i at det blir ansett som en relevant kompetanse for deltakelse i den stadige samfunnsutviklingen. Matematisk modellering handler om å oversette mellom den virkelige verden og matematikken, i begge retninger. Matematisk modellering kan brukes til å inkorporere virkelige og realistiske situasjoner i matematikkfaget. En økt bruk av realistiske kontekster kan gjøre faget mer tilgjengelig for elevene. I denne oppgaven undersøker jeg hvordan lærere på 1.-7. trinn uttrykker seg om realistiske kontekster og matematisk modellering i sin undervisning, og hvordan de uttrykker seg om det økte fokuset på matematisk modellering i L20. Datamaterialet er hentet inn ved å gjennomføre intervju med seks lærere på 1.-7. trinn, som underviser i matematikk. Datamaterialet er bearbeidet gjennom en kombinasjon av konvensjonell innholdsanalyse og kategorisering med utgangspunkt i sentrale aspekter fra teori om realistiske kontekster, matematisk modellering og tilhørende didaktiske perspektiver. Funnene indikerer at lærernes kompetanse knyttet til begrepet realistiske kontekster var mer omfattende enn til begrepet matematisk modellering. I undersøkelsen kom det også frem relevante utsagn som kan kobles til didaktiske perspektiver tilhørende både realistiske kontekster og matematisk modellering, uten at lærerne alltid var bevisst på hvilket av begrepene de snakket om. Lærerne i utvalget viste positive holdninger til innføring av L20 og kjerneelementet modellering og anvendelser. Det kom frem uttalelser om et behov for å øke både egen og andre læreres kompetanse knyttet til matematisk modellering i forbindelse med at det innføres ny læreplan.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleRealistiske kontekster og matematisk modellering: En studie av seks læreres tanker om bruk av realistiske kontekster og matematisk modellering i egen undervisning på 1.-7. trinn.en_US
dc.title.alternativeRealistic contexts and mathematical modeling: A study of six teachers´ thoughts on the use of realistic contexts and mathematical modeling in their own teaching in the 1st-7th stage.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber110en_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal