Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerven, Stian
dc.date.accessioned2020-08-10T09:14:23Z
dc.date.available2020-08-10T09:14:23Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671298
dc.descriptionMaster i undervisningsvitenskap med fordypning i matematikkdidaktikk, Campus Bergenen_US
dc.description.abstractStudiens hensikt er å undersøke elevers matematiske modelleringsprosess i et undervisningsopplegg med bruk av ekte data. Fokuset er blitt særlig rettet mot elevenes utfordringer og valideringer i denne prosessen. Bakgrunnen for studien er knyttet til den nye læreplanen som tilrettelegger for matematisk modellering i matematikkundervisningen, og forskning knyttet til matematisk modellering i klasserommet. Begge disse kildene peker på at elevene skal lære mer om det å bruke matematikk i en virkelig situasjon, å lære mer om hvor og hvordan en kan bruke matematikk i hverdagen. Målet for studien er å belyse hvordan den matematiske modelleringsprosessen foregår hos elevene, og hvilke utfordringer som kommer til uttrykk i deres arbeid med en virkelig problemstilling. I studien blir det også sett på hvilke metoder elevene bruker for å validere arbeidet de gjør, og hvilke valg de gjør underveis i prosessen. Som et datagrunnlag ble det gjennomført et undervisningsopplegg som varte i litt over en uke på 10. trinn, der skolen og klassen var tilknyttet ARGUMENT-prosjektet. For å undersøke studiens problemstilling er det brukt kvalitativ metode. Data er samlet inn med lyd- og videoopptak, interaktiv observasjon, og innsamlet materiale av to av elevgruppenes ferdige prosjekter. Studiens litteratur er knyttet til begrepet matematisk modellering, hvor Blomhøj og Jensen sin tilnærming er i fokus. Begrepet er blitt gjort rede for, og fokuset rettes mot de individuelle delene av modelleringsprosessen, hvordan vi kan kjenne disse igjen hos elevene, og hvordan elever kan arbeide med validering og evaluering av egne, og andres modeller. Den matematiske modelleringsprosessen er noe som kommer tydelig frem i elevenes arbeid, selv om de ikke har denne prosessen fremme i egne tanker. Analysens funn, i lys i tidligere forskning, peker på at elever bruker mye sammenligning for å validere egne modeller og resultat. En av utfordringene som dukker opp er elevenes trang til at de skal ha gjort modelleringsprosessen «riktig», noe som kan være vanskelig i en oppgave som er utformet uten at det nødvendigvis er noe «riktig» svar. Arbeidet med en problemstilling i en virkelig situasjon kan ha hjulpet elevene på vei i arbeidet, fordi de har kunnskap og kompetanse til å løse oppgavene og hvordan de skal begynne på arbeidet. Studien belyser også ulike utfordringer knyttet til å drive med matematisk modellering i klasserommet. Det pekes blant annet på utfordringer med tid, ressurser, og kompetansen som kreves for å gjennomføre aktiviteten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleElevers utfordringer i arbeid med matematisk modelleringen_US
dc.title.alternativeStudent challenges working with mathematical modellingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber79en_US
dc.description.localcodeM120UND509en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal