Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKulild, Marit
dc.date.accessioned2020-07-08T11:37:13Z
dc.date.available2020-07-08T11:37:13Z
dc.date.created2020-01-14T14:27:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationKulild, M. (2020). «Korleis tenkte du no?» Frå øving til gjennomføring i grunnskulelærarutdanninga. Uniped, 43(02), 146-158.en_US
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2661417
dc.description.abstractI denne artikkelen presenterer eg ein studie der føremålet har vore å utvikla eit undervisningsdesign som kan støtta studentane i deira profesjonelle utvikling. Eit vesentleg element i designet er å tilby studentane kunnskap om og bruk av eit kartleggingsverktøy til registrering av elevane sine reknestrategiar. Designet er utarbeida i samhandling med to kull andreårsstudentar i grunnskulelærarutdanninga, 1.–7. trinn. I arbeidet nytta eg kvalitativ metode; observasjon, fokusgruppeintervju og skriftlege refleksjonar frå studentane. Eit hovudfunn i denne studien tyder på at eit design som vektlegg iterative øvingar som inneheld veksling mellom arbeid på campus og i praksis, kan vera med på å støtta studentane i deira profesjonsutvikling. Eit anna funn er at studentane understreka at øvinga med og bruk av kartleggingsverktøyet genererte data om elevane sine tenkjemåtar som kunne brukast til ei målretta didaktisk planlegging i praksisklassen. Studentane hevda at gjennomføringa gav kunnskap, erfaring og motivasjon til seinare FoU-arbeid. I framtidige studiar kan det vera aktuelt å undersøkja om strukturen og organiseringa av designet kan overførast til andre fagovergripande tema i lærarutdanninga.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectkartleggingsverktøyen_US
dc.subjectprofesjonskompetanseen_US
dc.subjectkjernepraksisen_US
dc.subjectøvingen_US
dc.subjectgrunnskolelærarutdanningen_US
dc.subjectpraksisfelteten_US
dc.title«Korleis tenkte du no?» Frå øving til gjennomføring i grunnskulelærarutdanningaen_US
dc.title.alternative“What are you thinking now?” From practice to implementation in elementary teacher educationen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 Author(s).en_US
dc.source.pagenumber146-158en_US
dc.source.volume43en_US
dc.source.journalUNIPEDen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1772548
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal