Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Bettina Bødtker
dc.date.accessioned2020-07-07T08:16:22Z
dc.date.available2020-07-07T08:16:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2660902
dc.descriptionMasterstudium i organisasjon og leiing, helse og velferdsleiing og utdanningsleiing Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap Institutt for samfunnsvitskap 20.februar2019en_US
dc.description.abstractTema for denne studien er tilsyn med barnevernstjenesten. At Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernstjenesten er en ny ordning fra 2010, og vi vet lite om hvordan tilsyn i barnevernstjenesten fungerer. Kvalitet og kvalitetsutvikling er sentrale begrep for både Fylkesmannen og i barnevernstjenesten. Spørsmålene som reises i denne studien er om Fylkesmannen og barnevernet legger det samme i disse begrepene, og om tilsyn fører til kvalitetsforbedring i barnevernsvirksomheter som har hatt tilsyn. For å opparbeide kunnskap om hvordan tilsyn virker i barnevernstjenesten, er det gjennomført intervju med åtte ledere og medarbeidere i tre barnevernstjenester som har hatt systemtilsyn, og som fikk avvik ved dette tilsynet. Funnene viser at ledere og medarbeidere i de barnevernstjenestene som deltok i studien, er positive til tilsyn, at Fylkesmennene og barnevernstjenesten har delvis lik forståelse av hva kvalitet er, og at virksomhetene bruker tilsyn til kvalitetsforbedring. Tilsyn ser også ut til å gi bekreftelse på faglighet i en skjønnsbasert og inngripende tjeneste, selv om tilsynet ikke oppleves å måle det som er kjernen i virksomhetens arbeid, nemlig det kartleggende og endrende arbeidet med barn og familier. Funnene viser videre at utover lovlighetskontroll brukes tilsyn strategisk i kampen om knappe ressurser. Tilsyn oppleves samtidig som krevende, spesielt med tanke på medieomtale og barnevernstjenestens omdømme i omgivelsene. Funnene forstås ved hjelp av teori som differensierer mellom ulike kvalitetsbegrep, profesjonsteori og teori om tilsynsroller.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleBruker barneverntjenesten tilsyn til kvalitetsforbedring? En studie om Fylkesmannens tilsyn av barneverntjenestenen_US
dc.title.alternativeDoes the child welfare service use external inspection for quality improvement? A study on external inspection of the child welfare serviceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber87en_US
dc.description.localcodeMR691en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal