Show simple item record

dc.contributor.authorYttri, Gunnar
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-02-19T09:06:49Z
dc.date.available2020-02-19T09:06:49Z
dc.date.created2019-09-25T09:02:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationYttri, G. (2019). Legitimeringa av norsk småkraft. Norsk sosiologisk tidsskrift, 3(5), 325-339.en_US
dc.identifier.issn2535-2512
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2642468
dc.description.abstractMed perspektiv frå pragmatisk sosiologi undersøkjer artikkelen kva verdiar som har legitimert utbygginga av småkraftverk i Noreg etter år 2000. Situasjonar der styremaktene i det offentlege ordskiftet må grunngje standpunkt og satsingar, vert undersøkt. Studien finn at styremaktene på kort tid har mobilisert ulike grunngjevingar i spennet frå lokale til globale omsyn for å grunngje småkraft-satsinga. Som politisk saksfelt er småkraftfeltet kjenneteikna av stadige kompromiss mellom ulike verdiordenar. I ein tidleg fase var verdiskaping i distrikta (kollektiv verdiorden) og auke i fornyeleg energi (industriell og grøn verdiorden) dominerande. I ein seinare fase var monetære verdiar (marknadens verdiorden) meir framståande.en_US
dc.description.abstractBased on a perspective from pragmatic sociology, the paper examines values that have legitimized development of small hydropower in Norway after 2000. Situations where the governing authorities have to legitimize politics are studied. The study finds that the governments in a short time have mobilized various justifications, ranging from local to global considerations, to pave the way for small-power efforts. As a political field, small hydropower is characterized by compromises between different orders of worth. In an early phase, value creation in the district and increase in renewable energy were dominant. In a later phase, monetary values were more prominent.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectsmåkraften_US
dc.subjectverdiordenen_US
dc.subjectvasskraften_US
dc.subjectenergien_US
dc.subjectBoltanskien_US
dc.subjectThévenoten_US
dc.titleLegitimeringa av norsk småkraften_US
dc.title.alternativeThe legitimization of Norwegian small hydropoweren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2019 Author(s).en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.source.pagenumber325-339en_US
dc.source.volume3en_US
dc.source.journalNorsk sosiologisk tidsskriften_US
dc.source.issue5en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.18261/issn.2535-2512-2019-05-02
dc.identifier.cristin1728642
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 209697en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal