Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNaustdal, Christoffer
dc.contributor.authorHansen, Grethe Høyvik
dc.contributor.authorMjør, Kåre Johan
dc.contributor.authorOsland, Susanne
dc.contributor.authorHals, Trude
dc.contributor.authorSvedal, Anita
dc.date.accessioned2020-01-30T13:52:37Z
dc.date.available2020-01-30T13:52:37Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2638931
dc.descriptionRapport fra webundersøking av HVL-biblioteket sine nettsidernb_NO
dc.description.abstractUndersøkelsen hadde som formål å avklare hvordan studentene ved Høgskulen på Vestlandet finner frem på bibliotekets nettsider, hvorvidt de klarte å finne frem informasjonen de så etter, samt hvor enkelt de syntes det var. Man hadde ikke en dialog med brukerne da man utviklet nettsidene, og det var derfor interessant å se om de fant frem slik man så for seg. 21 respondenter deltok i undersøkelsen som bestod av 13 spørsmål. Undersøkelsen tok mellom 20-40 minutter å utføre og ble gjort med video- og lydopptak. Det ble skrevet en oppsummering til hvert spørsmål med forslag til tiltak for å forbedre nettsidene. Det kom frem at nettsidene var gode, og repondentene rapporterte at de fant sidene brukervennlige. Områdene som hadde størst behov for endring var måten å finne frem til rett kalender på, kurstilbud og stoffet som går under fagressurser. Sistenevnte utgjør en utfordring da man bruker en terminologi som er ukjent for brukerene. I arbeidet videre med å utvilke nettsidene er dette en viktig faktor å ta med seg.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectwebundersøkelsenb_NO
dc.subjectnettsidernb_NO
dc.subjectbiblioteknb_NO
dc.titleWebundersøking av HVL-biblioteket sine nettsidernb_NO
dc.typeReportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal