Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKarlsen, Niklas
dc.date.accessioned2020-01-15T12:11:40Z
dc.date.available2020-01-15T12:11:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636410
dc.descriptionMasteroppgave i undervisningsvitenskap, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergennb_NO
dc.description.abstractDenne studien utforsker temaet skolebygg, gjennom en casestudie undersøkes hva som legges i begrepet fleksibel skole. Casestudien innebærer at jeg ser på læreres holdninger i sammenheng med Skolebruksplanen for Bergen Kommune. Planen sier noe om hvordan skolen skal se ut og hvordan skolen skal organiseres og brukes. «Hva slags holdninger har lærere til skoler med fleksibel organisering?» er oppgavens hovedproblemstilling. Denne er valgt i troen på at en skoleorganisasjons prosjekt er avhengig av at lærerne handler i samsvar med en skoles overordnede intensjoner. For å besvare problemstillingen har jeg intervjuet fem informanter: fire lærere og en rektor. Ved å sette data ervervet gjennom intervju i sammenheng med Skolebruksplanen, har jeg hatt mulighet til å se hva som legges i begrepet fleksibel skole. Denne studien ønsker å løfte frem lærernes holdninger både for å beskrive den fleksible skolen, men også for å forstå hva det er som gjør at den fleksible skolen fungerer eller kan fungere. Funnene i studien indikerer at lærere på denne typen skole samarbeider mer enn i tradisjonelle skoler. I det hele tatt har lærerne fått mer frihet til å arbeide i team og mindre frihet til å arbeide alene. Den fleksible skolen skiller seg fra tradisjonelle ved å være baseorientert, det vil si at det er lærerne på trinnet som avgjør hvordan gruppesammensetningene skal være. Til tross for å være mer avhengig av hverandre er informantene fortsatt positiv til skoleløsningen sin. Hvorfor det er slik diskuteres i siste del av oppgaven hvor lærernes holdninger blir satt i sammenheng med teori og relevant forskning. En mulig forklaring lærernes positive holdning er at organiseringsformen kan virke avlastende for enkelte lærere, ettersom ansvar er fordelt på ett team og ikke bare en person. Her diskuteres også hva det er som får den fleksible skolen til å fungere og hvordan den skiller seg fra tradisjonelle skolernb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectundervisningsvitenskapnb_NO
dc.subjectfleksibel skolenb_NO
dc.subjectpedagogikknb_NO
dc.titleHva slags holdninger har lærere til fleksible skoler?nb_NO
dc.title.alternativeWhat kind of attitudes do teachers have for flexible schools?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM120UND509nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal