Show simple item record

dc.contributor.authorTøstesen, Gustav
dc.date.accessioned2019-09-09T08:35:57Z
dc.date.available2019-09-09T08:35:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2613874
dc.descriptionMaster in Sports Science Department of Sport, Food and Natural Sciencesnb_NO
dc.description.abstractDen følgende masterafhandling belyser dele af den sociale dimension i forbindelse med risikotagning i skikøring og distribution af social anerkendelse. Med et teoretisk fundament, bestående af Pierre Bourdieus teori og begrebsapparat for social praksis, synliggøres dele af værdilogikken knyttet til risiko i skiaktiviter. Socialisering til skimiljøet involverer inkorporering af bestemte risikonormer og internalisering af en signifikant risikologik hos udøverne. Heraf ses tendenser til et socialt hieraki mellem udøverne og mulighed for asymetrisk fordeling af definitionsmagt og uerkendt symbolsk vold. Undersøgelsens fund indikerer at udøveres præstationer i skimiljøet Sogndal gives anerkendelse i kraft af et balanceret forhold mellem erfaring og risiko hos den enkelte udøver. Dette samsvarer umiddelbart med fund præsenteret i af Langseth og Salvesen (2018). Imidlertid har symbolske grænser og det moralske indhold disse repræsenterer indflydelse på, hvordan udøveres skipræstationer opnår anerkendelse eller modsat miskendes i skimiljøet Sogndal. Grænsen mellem anerkendelse eller dumdristighed kan ses som en symbolsk grænse der anvendes af udøverne i skimiljøet til at skabe distinktion og positionere sig overfor hinanden. Dette medføerer også at der umiddelbart eksisterer et loft for kredibilitet og anerkendelse, således at skiudøveres mulighed for anerkendelse i sidste ende begrænses af visse sociale konventioner i skimiljøet.nb_NO
dc.language.isodannb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleSocialized to risk - A sociological study about skiers' understanding of risk.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO
dc.description.localcodeMIDR506nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal