Show simple item record

dc.contributor.authorEike, Gert Sander Hamre
dc.date.accessioned2019-09-06T12:21:50Z
dc.date.available2019-09-06T12:21:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612964
dc.descriptionMaster i idrettsvitenskap Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett Institutt for idrett, kosthold og naturfagnb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Fysisk inaktivitet er en modifiserbar risikofaktor for en rekke livsstilssykdommer og tidlig død. Frisklivssentraler i Norge gir på bakgrunn av dette fysisk aktivitet og trening på resept gjennom en 12-ukers oppfølgingsperiode. Ved oppstart og etter endt oppfølgingsperiode, kan deltaker velge å teste seg selv ved bruk av submaksimale tester for å se om perioden har forbedret prestasjonen deres. Gullstandarden for å måle fysisk form er direkte måling av oksygenopptak (VO2maks), men dette krever mye dyrt utstyr, kompetent personell og mye motivasjon fra deltakers side. På grunn av dette har det blitt utviklet ligninger som skal kunne estimere personers VO2maks ved bruk av submaksimale tester. En av testene som blir brukt ved frisklivssentraler er en submaksimal, modifisert Balke protokoll, men for å kunne estimere VO2maks ut ifra denne testen må den valideres. Estimering av VO2maks har vist seg å være populasjons spesifikt og må derfor valideres ved bruk av deltakere ved frisklivssentraler og andre trening- og rehabiliterings grupper. Hensikt: Hensikten med vår studie var å validere den submaksimale modifiserte Balke protokollen og å produsere en ligning som kan estimere VO2maks ved bruk av den samme testen. Metode: Voksne deltakere (alder 18-85) ble rekruttert gjennom Sogn frisklivssentral, treningsgruppen «GNIST» på Idrettssenteret Spenst, «Revmatikerlaget» og «Landsforeningen for hjerte- og lungesyke» (LHL) i Sogndal. Deltakerne gjennomførte først en submaksimal, modifisert Balke protokoll og etter minimum 4 dagers hvile, en maksimal, modifisert Balke protokoll. Ved begge testene ble det målt opplevd anstrengelse (RPE) og hjertefrekvens (HF) og vet maksimal test ble det gjort direkte måling av maksimalt oksygen opptak (VO2maks). Analysene av data bestod av multippel regresjon for å produsere en ligning som estimerte VO2maks. Resultat: 18 deltakere (11 kvinner og 7 menn) fikk godkjent VO2maks test. Ligningen for å estimere VO2maks så slik ut: Estimert VO2maks = 45,873 + (1,159 · tid til utmattelse fra submaksimal test) + (- 0,301 · vekt) + (- 0,264 · alder) + (7,627 · kjønn). Ligningen estimerte VO2maks med liten variasjon R2 = 0,783 (p < 0,001, SEE 3,14 ml/kg/min). Konklusjon: Ligningen produsert i denne studien er en enkel og valid måte for å estimere VO2maks hos deltakere ved frisklivssentraler.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEstimering av maksimalt oksygenopptak ved bruk av en submaksimal, modifisert Balke protokoll hos individ med høy risiko for, eller etablerte, livsstilsrelaterte, kroniske sykdommernb_NO
dc.title.alternativeEstimation of Maximal Oxygen Uptake Using a Submaximal, Modified Balke protocol in Individuals with High Risk of, or Established Lifestyle Related Chronic Conditionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber74nb_NO
dc.description.localcodeMIDR506nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal