Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDanielsen, Malin
dc.date.accessioned2019-08-30T13:10:31Z
dc.date.available2019-08-30T13:10:31Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611892
dc.descriptionHøgskulen på Vestlandet Masteroppgave i Brannsikkerhetnb_NO
dc.description.abstractI henhold til oppgraderingsplikten (§ 8 forskrift om brannforebygging) skal alle byggverk som er oppført før 1985 oppgraderes til et minstenivå gitt av de samlede kravene i Byggeforskrift 1985 (BF 85). Det er også mulig å velge nyere byggeregler som referansenivå. Alle nyere regelverk, fra BF 85 til dagens Byggteknisk forskrift (TEK 17), blir i dag ansett som akseptable sikkerhetsnivå med tanke på brannsikkerhet i byggverk. I Byggteknisk forskrift (TEK 10) ble det innført nye tiltak som blant annet automatisk slokkeanlegg og heldekkende brannalarmanlegg i de fleste boligblokker som følge av universell utforming. Tanken bak innføringen av kravene var å motvirke en økt risiko forbundet med aldersutviklingen. Det er et ønske fra regjeringen om at flere eldre skal bo lengre hjemme, samtidig er eldre overrepresentert i dødsbrannstatistikken. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan det samlede brannsikkerhetsnivået varierer i nyere regelverk1 for boligblokker inntil åtte etasjer, og hvilken påvirkning aktive tiltak som automatisk slokkeanlegg og brannalarmanlegg har på sikkerhetsnivået. For å svare på problemstillingen er det først foretatt et litteraturstudium for å kartlegge forskjeller i nyere regelverk. Videre er enkelte forskjeller tatt inn i en casestudie, der indeksmetoden FRIM-MAB ble brukt for å undersøke hvordan forskjellene påvirker sikkerhetsnivået. Resultatene i FRIM-MAB viser at sikkerhetsnivået ikke nødvendigvis vil øke kronologisk med nyere regelverk. Det er lite variasjon i krav i regelverkene for boligblokker før TEK 10. Forskjeller i krav er stort sett relatert til passive tiltak. Det er først i TEK 10 det blir merkbare forandringer, med innføringen av aktive tiltak som heldekkende brannalarmanlegg og automatisk slokkeanleggnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan varierer det samlede brannsikkerhetsnivået i nyere regelverk for boligblokker?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeING5002nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal