Show simple item record

dc.contributor.authorKubberød, Elin
dc.contributor.authorPettersen, Inger Beate
dc.date.accessioned2019-02-11T13:23:08Z
dc.date.available2019-02-11T13:23:08Z
dc.date.created2018-09-13T13:36:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationKubberød, E. & Pettersen, I. B. (2018). Exploring Students’ Entrepreneurial Identity Matching through Cross-Cultural Learning. Uniped, 41(1), 54-67.nb_NO
dc.identifier.issn1893-8981
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2584816
dc.description.abstractEntrepreneurship education programs have shown to be powerful identity workspaces, where students, through real-life practice, make sense of who they can be as entrepreneurs. Through identity matching, they personalize their observations, experiment with new entrepreneurial behaviors, and make judgements about concrete role model behaviors in the practice and whether or not these match with their own personal identity. This phenomenological in-depth study explores how students’ identity matching process unfolds through an international internship in the United States. We conducted qualitative research using the focus group method on student cohorts from two university master’s programmes. Our findings show that all students were confronted with new ways of doing entrepreneurial tasks. The cross-cultural learning experience contributed to developing a higher level of self-awareness. The cultural contrasts and comparative learning made their own values more explicit and additionally served to define and protect the students’ own personal integrity and identity. Moreover, the cross-cultural learning experience added a richer repertoire of entrepreneurial behaviors that may be internalized in a future possible self. The study highlights the value of cross-cultural learning in entrepreneurship courses. We additionally develop a conceptual model of identity matching process through transformational cross-cultural learning.nb_NO
dc.description.abstractEntreprenørskapsutdanningsprogram kan fungere som virkningsfulle identitetsbyggere for studenter. Det er spesielt gjennom praksisbasert læring på virkelige «entreprenørielle» arenaer at studenter kan få en forestilling av hvem de kan bli som fremtidige entreprenører. Gjennom en identitetsutforskning og -tilpasning (i teorien kalt «identity-matching»), vil studentene gjøre seg egne observasjoner og erfaringer og eksperimentere med ny entreprenøriell atferd. I en slik identitetsprosess vil de evaluere typiske rollemodellers atferd i praksis og vurdere hvorvidt disse passer til deres egne personlige identitet. Gjennom denne kvalitative studien utforsker vi entreprenørskapsstudenters identitetstilpasning gjennom et praksisopphold i USA over en lengre periode. Vi brukte fokusgruppemetoden på to studentpopulasjoner fra to masterprogram i Norge. Resultatene våre viste at studentene ble konfrontert med nye entreprenørielle arbeidsmåter i USA. Den tverrkulturelle læringen bidro til å utvikle et høyere nivå av selvforståelse. De kulturelle ulikhetene og den komparative læringen gjorde egne verdier mer tydelige og medvirket til å både identifisere og beskytte studentenes personlige integritet og identitet. Den tverrkulturelle læringen tilførte også et rikere repertoar av nye entreprenørielle arbeidsmåter og praksis som kan internaliseres i studentenes egne væremåter og personlige identitet. Studien synliggjør dermed verdien av tverrkulturell læring i entreprenørskapsprogrammer. Forfatterne utvikler også en konseptuell modell for identitetstilpasning gjennom transformativ tverrkulturell læring.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectentrepreneurial identitynb_NO
dc.subjectidentity matchingnb_NO
dc.subjectcross-cultural learningnb_NO
dc.subjectcultural awarenessnb_NO
dc.subjectself-awarenessnb_NO
dc.titleExploring students' entrepreneurial identity matching through cross-cultural learning :nb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© 2018 Author(s).nb_NO
dc.source.pagenumber54-67nb_NO
dc.source.volume41nb_NO
dc.source.journalUNIPEDnb_NO
dc.source.issue1nb_NO
dc.identifier.doi10.18261/issn.1893-8981-2018-01-05
dc.identifier.cristin1609205
cristin.unitcode203,0,0,0
cristin.unitnameHøgskulen på Vestlandet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal