Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØstby, Gullik André Eskedal
dc.date.accessioned2018-09-21T06:49:59Z
dc.date.available2018-09-21T06:49:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563775
dc.descriptionMasterstudium i idrettsvitenskap Høgskulen på Vestlandet avd. Sogndal 30.05.18nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Muskel- og skjelettlidelser, i form av kroniske uspesifikke nakke- og skuldersmerter, har blitt en svært vanlig lidelse i samfunnet. Særlig for personer som nytter mye av arbeidsdagen stillesittende foran en datamaskin. Disse lidelsene koster samfunnet store utgifter, gjennom blant annet fraværsdager og sykemeldinger. Videre kan smertene påvirke de rammede sin livskvalitet og funksjon. Ulike former for fysisk aktivitet har blitt brukt som behandlingsmetode, med noe varierende funn. Formålet med dette systematiske litteraturstudiet var å vurdere effekten av spesifikk styrketrening og spesifikk utholdenhetstrening på kvinner med kroniske uspesifikke nakke- og skuldersmerter. Metode: Gjennom systematiske litteratursøk i tre ulike databaser ble 461 studier undersøkt, der totalt fem studier tilfredsstilte kravene til inklusjon. Oppgaven baseres på engelskspråklige artikler med designene; randomisert kontrollert studie (RCT) og intervensjonsstudier uten kontroll, der treningsintervensjonen bestod både av /enten spesifikk utholdenhet- eller styrketrening av nakke-/ skuldermuskulatur. Smerteintensiteten i studiene ble målt med visuell analog skala (VAS). Metodisk kvalitet ble vurdert ved hjelp av risiko for bias verktøy, utarbeidet av «Cochrane Handbook for Systematic Reviews of interventions». Resultat: Studiene viser en smertereduksjon på VAS med 11,9 – 35 mm (46-61 %) med utholdenhetstrening og 15,3 – 40 mm (41-69 %) for styrketrening. Konklusjon: Ut fra data til de inkluderte studiene, tyder det på at både spesifikk utholdenhetstrening og spesifikk styrketrening er effektive treningsformer for å redusere kroniske uspesifikke nakke- og skuldersmerter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEffekten av spesifikk styrketrening og spesifikk utholdenhetstrening på kroniske uspesifikke nakke- og skuldersmerter: en systematisk litteraturstudienb_NO
dc.title.alternativeThe effect of specific strength training and specific endurance training on non-specific chronic neck- and shoulder pain: a systematic reviewnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.description.localcodeID3-335 MAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal