Show simple item record

dc.contributor.authorNordal, Andreas
dc.date.accessioned2018-08-30T14:08:48Z
dc.date.available2018-08-30T14:08:48Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2560155
dc.description.abstractFagområdet brannsikkerhet er et tverrfaglig fagområde, premissgiver, som ofte berører de fleste involverte fagområder/parter i en byggeprosess; i både prosjekterings-, detaljprosjekterings og utførelsesfasen. Foranledningen til bygningslov av 1965 vurderes å være starten på deler av bakgrunnen til hvorfor man har i senere tid ønsket å fokusere annerledes ved kontroll av byggearbeider i Norge. Med bakgrunn i økt komfortkrav og befolkningsvekst, ble fokus naturlig nok en del på hvordan man kunne best mulig møte etterspørselen etter bygninger med mer effektive byggesaksprosesser. Frem til begynnelsen på 1990-tallet var fokus for det meste på forenkling av byggesaksprosesser. Det ble etterhvert erkjent at kvaliteten på byggearbeider ikke var tilstrekkelig god nok. Dette endte opp med reformen som trådte i kraft i 1997, som handlet mye om å ta tak i utfordringen med å øke kvaliteten på byggearbeider. Utover 2000-tallet virker det som om man fortsatt erkjenner at man ikke er helt i mål angående kvaliteten på byggearbeider, og det kommer etterhvert forslag til skjerpende krav. Brannsikkerhet er i gjeldende regelverk definert som et «viktig og kritisk område», som myndighetene har bestemt at det skal gjennomføres obligatorisk uavhengig kontroll på. I motsetning til 3 av 4 definerte viktige og kritiske områder, begrenses den obligatoriske uavhengige kontrollen av brannsikkerhet seg til brannsikkerhetskonseptet (prosjektering – ytelsesnivå). Lovkravet angående «uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av viktige og kritiske områder», virker imidlertid ikke å bli i tilstrekkelig grad oppfylt og ivaretatt som ønskelig gjennom forskrift og veiledning. Myndighetene har splittet det definerte viktige og kritiske fagområdet brannsikkerhet, slik at lovkravet om «helhetlig kontroll som skal ivareta grenseflater mellom forskjellige fagområder» i praksis ikke vil bli oppfylt gjennom forskrift slik som de andre definerte viktige og kritiske områdene blir (bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk). Undersøkelser viser at det er indikasjoner på at kommuner altfor sjelden, på tross av viktighetsgraden av fagområdet, krever uavhengig kontroll på brannrelevant detaljprosjektering og/eller utførelse. Det oppleves avvik/feil i de fleste prosjekter brannrådgivere er involvert i utførelsesfasen. At det er utfordringer i denne fasen får også støtte av blant annet byggetilsyn, branntilsyn og forsikringsbransjen. Myndigheter bør inkludere brannrelevant detaljprosjektering og utførelse i forskriftskrav til obligatorisk uavhengig kontroll av brannsikkerhet. Dette vil sikre den helhetlige kontrollen «som skal ivareta grenseflatene» mellom forskjellige fagområder som plan- og bygningsloven krever. Obligatorisk uavhengig kontroll av brannsikkerhet, innen detaljprosjektering og utførelse, kan i starten gjerne begrenses i kontrollomfang til særlige viktige brannkrav/forhold som myndighetene bør få kartlagt. Dette vil kunne sikre at et såpass tverrfaglig fagområde som brannsikkerhet er, får den nødvendige oppmerksomhet som forventes gjennom hele byggeprosessen, og bedre sikrer at tilstrekkelig og forventet brannteknisk kvalitet blir oppnådd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleKontroll av brannsikkerhet: Hvor står vi i dag, og hva er behovet?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeING5002nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal