Show simple item record

dc.contributor.authorSlaymark, Victoria
dc.contributor.authorZeiss, Jan (contributor)
dc.date.accessioned2018-08-17T06:07:14Z
dc.date.available2018-08-17T06:07:14Z
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558343
dc.descriptionMaster Thesis in Climate Change Management Department of Environmental Sciences, Faculty of Engineering and Science GE4-304nb_NO
dc.description.abstractHigher education institutes (HEIs) have the potential to be key actors and leaders to transform society towards sustainable development (SD). They must function themselves as ‘Living Labs’, adopting a whole systems approach of SD to fulfil their role. This thesis focuses on improving the sustainability of Høgskule på Vestlandet (HVL), a HEI in Norway as currently they have no sustainability report or framework. To address this, this thesis firstly provides a translation of SDGs, along with their targets and indicators to be applicable for HEIs, for all four core functional areas of HEIs. This is the first translation of its kind. HEIs must also do more than just adopt a framework. All HEI stakeholders must have good understanding of SD; positive attitudes towards SD and good levels of engagement in HEI SD-related activities. Therefore, secondly this thesis carried out a quantitative and qualitative online questionnaire to gauge: HVL stakeholders’ knowledge of and attitudes towards SD and the SDs; the level of communication to HVL stakeholders of HVL SD-related activities; and provide a space for HVL stakeholders to share their voice. This is the first study of its kind at HVL. Results show that stakeholders’ knowledge is incomplete, but despite this they have strong attitudes; 81.6% want to learn more about SD, and 68.4% want to help support and participate in HVL SD-related activities. The level of communications could be improved, as two-thirds of respondents were not aware of HVL SD-related activities. Based on HVL stakeholders’ responses seven key recommendation actions were formulated for HVL engage in SD, and most specifically the SDGs. The most important being that HVL should adopt the SDGs in all core functional areas, should work to improve engagement with all HVL stakeholders (through improving communication channels), and that a sustainable development officer and team should be employed to manage HVL to transform.nb_NO
dc.description.abstractSamandrag på norsk Videregående institutter har en sentral rolle å lede samfunnet til å bli mer bærekraftig som steder for kunnskapsskaping og overføring. De må selv være en bærekraftig institusjon for å oppfylle sin rolle. Denne oppgaven fokuserer på case studie av Høgskule på Vestlandet (HVL), Norge. Denne studien fokuserer på hvordan man kan forbedre bærekraften til HVL, for tiden har de ingen bærekraftrapport eller rapporteringsramme. For å løse dette oppgir denne oppgaven først og fremst en oversettelse av SDG, sammen med deres mål og indikatorer som skal gjelde for Høgskoler, for alle kjernefunksjonelle områder av høyere utdanningsnivåer (utdanning, forskning, drift og styring og samfunnsoppsøkelse). Dette er den første oversettelsen av sitt slag og anses å være uvurderlig i feltet. Høgskoler må også gjøre mer enn bare et rammeverk. Alle interessenter i HEI må ha god forståelse for SD; positive holdninger til SD og gode nivåer av engasjement i HEI SD-relaterte aktiviteter. For det andre gjennomførte denne oppgaven et kvantitativt og kvalitativt online spørreskjema for å måle: HVL-interessenter kjennskap til og holdninger til SD og SD-er; nivået på kommunikasjon til HVL-interessenter av HVL SD-relaterte aktiviteter; gir endelig plass til HVL-interessenter for å dele sin stemme. Dette er den første studien av sitt slag på HVL. Resultatene viser at interessenters kunnskap er gjennomsnittlig, men til tross for dette viser de sterke holdninger; 81,6% vil lære mer om SD, og 68,4% vil bidra til å støtte og delta i HVL SD-relaterte aktiviteter. Kommunikasjonsnivået kunne forbedres ettersom to tredjedeler av respondentene ikke var klar over HVL SD-relaterte aktiviteter.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherHøgskulen på Vestlandetnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSustainable Development Goalsnb_NO
dc.subjectsustainable developmentnb_NO
dc.subjectknowledgenb_NO
dc.subjectattitudesnb_NO
dc.subjectcommunicationnb_NO
dc.subjectengagementnb_NO
dc.subjectpotential for engagementnb_NO
dc.subjectrecommendationnb_NO
dc.subjectHVL stakeholdersnb_NO
dc.subjecthigher education institutesnb_NO
dc.subjectsustainability frameworknb_NO
dc.titleImproving the Sustainability of HVL: A Translation of the SDGs for Higher Education Institutes and HVL Stakeholders’ Perceptions, Engagement and Recommendation in Relation to HVL Sustainabilitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeGE4-304nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal