Show simple item record

dc.contributor.authorAas, Guro
dc.contributor.authorHaldorsen, Martin
dc.date.accessioned2018-05-11T10:59:45Z
dc.date.available2018-05-11T10:59:45Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2497939
dc.descriptionBachelorstudium i Økonomi og jus 14H BO6-2011 ASF/IØA/Økonomi og jus 12. mai 2017nb_NO
dc.description.abstractVeksten i internettbruk har ført med seg ein stor arena der bedrifter kan marknadsføre seg. Auken i antal reklamar dagens forbrukar vert utsatt for på ein dagleg basis, vert sett på som å skape ein viss motstand hjå forbrukaren. For å utforske dette fenomenets sannferdigheit samt moglege forklaringar på dette, har me vald problemstillinga «kva faktorar påverkar forbrukarmotstand mot reklame på internett?». Med denne forskinga vert det føreslått eit sett med hypotesar og ein forskingsmodell, basert på konstrukt henta frå litteraturgjennomgang. Me gjennomførte ei kvantitativ undersøking, og fekk inn svar frå 442 respondentar. Resultata våre visar at forbrukarmotstand til reklame vert negativt påverka av forbrukarens haldningar til reklame; positive haldningar medfører låg forbrukarmotstand. Me fann vidare at haldningar vert positivt påverka av reklamens underhaldningsverdi og informasjonsverdi, og negativt påverka av irritasjon. Me fant ikkje at kredibilitet og tilpassing hadde ein verknad på haldningar. Desse resultata kan vere nyttig for bedrifter, då dei gjer ein indikasjon på kva som kan vere viktig å fokusere på for å skape gode haldningar hjå forbrukarar, og unngå forbrukarmotstand.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.titleForbrukarmotstand mot reklame på internettnb_NO
dc.title.alternativeConsumer resistance to advertising on the internetnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.description.localcodeBachelorstudium i Økonomi og jus 14H BO6-2011 ASF/IØA/Økonomi og jusnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record