Show simple item record

dc.contributor.authorJohnson, Susanne Grødem
dc.date.accessioned2018-02-01T15:09:19Z
dc.date.available2018-02-01T15:09:19Z
dc.date.issued2011-05-16
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481863
dc.descriptionMasteroppgave i Kunnskapsbasert praksisen_US
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med masterstudien var å finne svar på forskningsspørsmålet: ”Hvordan beskriver ergoterapeuter som arbeider på sykehus sin kliniske resonnering?”. Metode: Metoden var en metasyntese i form av en meta-etnografisk tilnærming. En meta-etnografi benytter kvalitative primærstudier i sin undersøkelse. I denne masterstudien er det benyttet fem kvalitative primærstudier. En kryssanalyse ble brukt for å analysere rådataene, for å se mønster på tvers av primærstudiene. Resultatene anses derfor som en tolking av hva de fem primærstudiene har presentert. Resultater: Resultatene fra meta-etnografien er presentert gjennom fire kategorier: 1) Ulike resonneringsprosesser, 2) Anvendelse av kunnskap, 3) Hvordan konteksten påvirker resonneringen og 4) Hvordan bidra til å gjøre klienten aktiv i eget liv. Ergoterapeutene benyttet ulike former for resonnering i sitt arbeid. For å forstå et problem som klienten har, anvender ergoterapeuten sin tidligere erfaring og de anvender kunnskap. Konteksten påvirket også resonneringen til ergoterapeutene. Et avgjørende punkt i resonneringen til ergoterapeutene var hvorvidt de var i stand til å bidra til å gjøre klienten aktiv i eget liv. Dette ble gjort ved å danne seg et holistisk bilde av klienten, opparbeide en terapeutisk relasjon og dele ”makten” med klienten. Konklusjon: De fire kategoriene kan til sammen anses å være en forklaring på hvordan ergoterapeuter som arbeider på sykehus beskriver sin kliniske resonnering. Klinisk resonnering i ergoterapi er et sammensatt fenomen. Det gjør at ergoterapeuter har behov for å bruke ulike former for resonnering. Et viktig punkt er at ergoterapeuten bidrar til å gjøre klienten aktiv i eget liv.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherBergen University Collegeen_US
dc.subject.otherergoterapien_US
dc.subject.otherklinisk resonneringen_US
dc.subject.othersykehusen_US
dc.subject.othermetasynteseen_US
dc.subject.othermeta-etnografien_US
dc.subject.otherNoblit & Hareen_US
dc.subject.otherMiles & Hubermanen_US
dc.titleKlinisk resonnering beskrevet av ergoterapeuter som arbeider på sykehus – en metasynteseen_US
dc.title.alternativeClinical reasoning described by occupational therapists working at hospitals – a metasynthesisen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record