Show simple item record

dc.contributor.authorAarskog, Reidar
dc.contributor.authorKaland, Sidsel
dc.date.accessioned2018-02-01T15:08:22Z
dc.date.available2018-02-01T15:08:22Z
dc.date.issued2006-03-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481760
dc.description.abstractDenne pilotstudien beskriver en modell for datastøttet gruppesamarbeid (DPBL) innenfor studiestøttesystemet It's learning. Modellen er bygd på arbeidsformene i problembasert læring. To studentgrupper fra grunnutdanninger i helsefag prøvde ut modellen. Data ble samlet inn via nettbaserte spørreskjema og gruppeintervju. Kvalitative analysemetoder ble benyttet. Transkripsjon av intervju og svar fra åpne spørsmål ble kondensert, kategorisert og meningsfortolket. Våre resultater viser at studentenes erfaringer var delte. Noen opplevde DPBL spennende og så utviklingsmuligheter i modellen. Andre ble forvirret og mistet oversikten. Det var delte meninger blant studentene om bruk av teknologi i gruppediskusjoner. Modellen gir mulighet for studiegrupper uansett hvor studentene befinner seg i sine praksisstudier. I forkant kreves det grundig opplæring i prosedyrene. Teknologien er i rask utvikling. Ved også å anvende lyd og bilder vil trolig DPBL framstå som en bedre arbeidsform enn den skriftlige dialogen som vi benyttet i denne studien.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNettverksuniversiteteten
dc.subject.otherergoterapien
dc.subject.otherproblembasert læringen
dc.titleDPBL: Distribuert problembasert læringen
dc.typePresentationen
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record