Show simple item record

dc.contributor.authorBårdsen, Haldis
dc.date.accessioned2018-02-01T14:40:36Z
dc.date.available2018-02-01T14:40:36Z
dc.date.issued2017-05-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2481364
dc.descriptionMasteroppgave i musikkpedagogikken_GB
dc.description.abstractThis study investigates the Norwegian school band culture by using the ongoing success of the award-winning school brass band Tertnes Skoles Musikkorps (TSM) as a case. TSM has competed in the highest section1 for the last nine years, and is currently Norway’s reigning national champion school brass band. TSM’s achievements offer evidence of an organization that uses effective strategies to create an environment leading to successful performance outcomes, both on and off the stage. The purpose of this study is to draw knowledge from the kinds of leadership, communication and interactions within the band that may be factors in its success. The primary research question is: What kinds of learning strategies and relationships can be found within an award-winning Norwegian school brass band? The fieldwork emphasizes observations of band rehearsals, and this data is substantiated by interviewing the band manager and conductors, as well as an open-ended questionnaire to the musicians about possible factors affecting the band environment. When observing previous research on award-winning Norwegian bands, not one was found to directly investigate the culture of such a school band. Focusing on the strong culture of band competition in the county of Hordaland, this thesis aims to clarify some of the strategies used in a highly successful Norwegian school band. For the theoretical approach, Lev Vygotskij’s Zone of Proximal Development ZPD) is, together with Etienne Wenger’s theory of Communities of Practice (1998), the foundation for interpretation of the fieldwork data. The socio-cultural learning environment of TSM - its interactions, processes and norms of behavior - are examined to shed light on the typical factors of established cultural patterns leading to performance success. Although some of the findings from the fieldwork are foreseeable established “truths” typically found in most any highly achieving organization, others have revealed unexpected processes and phenomena. The leadership role of the band manager and conductor is naturally of vast importance for success. However, other factors which impact the positive learning environment are also considered here; relationships in the band, ensemble leadership and parental 1 In competitions, bands are organized into sections, much like divisions in a football league. I will therefore use this term throughout. involvement is presented to give a more comprehensive picture of the environment of an awardwinning school brass band. Keywords: school brass band, conductor, environment, learning strategies, award-winning, Zone of Proximal Development (ZDP), interaction, competition.en_GB
dc.description.abstractDenne studien undersøker den norske skolekorpskulturen ved å bruke den pågående suksessen til det prisbelønte skolekorpset Tertnes Skoles Musikkorps (TSM) som case. TSM har konkurrert i den høyeste divisjonen de ni siste årene, og er nå regjerende norgesmestre. TSMs prestasjoner belyser en organisasjon som bruker effektive strategier for å skape et miljø som fører til vellykkede resultater, både på og av scenen. Formålet med denne studien er å trekke kunnskap fra hva slags ledelse, kommunikasjon og samspill som kan være faktorer for suksess i korpset. Den vektlagte problemstillingen er: Hvilke typer læringsstrategier og relasjoner kan du finne i et prisbelønt norsk skolekorps? Feltarbeidet legger vekt på observasjon av øvingene, og dataene støttes av intervju med korpsleder og dirigenter samt et delvis åpent spørreskjema for musikerne om mulige faktorer som påvirker miljøet i korpset. Ved å lete etter tidligere forskning på prisbelønte norske skolekorps, ble det ikke funnet en direkte undersøkelse av kulturen til et slikt skolekorps. Med fokus på den sterke kulturen for konkurrerende korps i Hordaland , handler denne oppgaven om å belyse noen av strategiene som brukes i et vellykket skolekorps fra Norge. Lev Vygotskij’s teori om den proksimale utviklingssonen sammen med Etienne Wengers teori om Community of Practice (1998) danner grunnlaget for tolkningene av feltdata. TSMs sosiokulturelle læringsmiljø - interaksjoner, prosesser og atferdsmønstre- undersøkes for å kaste lys over de typiske faktorene for etablerte mønstre av en kultur som gir resultatutvikling. Selv om noen av funnene fra feltarbeidet er forutsigbare og etablerte "sannheter" som vanligvis er knyttet til forståelsen av en vellykket organisasjon, har andre funn avslørt uventede prosesser og fenomener. Korpslederen og dirigentens rolle er selvsagt av stor betydning for suksessen. Imidlertid vurderes også andre faktorer som påvirker det positive læringsmiljøet her; relasjoner i korpset, ensembleledelse og foreldreengasjement er presentert for å gi et mer omfattende bilde av miljøet til et prisbelønt skolekorps. Nøkkelord: skolekorps, dirigent, miljø, læringsstrategier, prisbelønt, den proksimale utvilkingssone, interaksjon, konkurranse.en_GB
dc.language.isoengen_GB
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet/ Western Norway University of Applied Sciencesen_GB
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subject.otherschool brass banden_GB
dc.subject.otherconductoren_GB
dc.subject.otherenvironmenten_GB
dc.subject.otherlearning strategiesen_GB
dc.subject.otheraward-winningen_GB
dc.subject.otherZone of Proximal Development (ZDP)en_GB
dc.subject.otherinteractionen_GB
dc.subject.othercompetitionen_GB
dc.subject.otherskolekorpsen_GB
dc.subject.otherdirigenten_GB
dc.subject.othermiljøen_GB
dc.subject.otherlæringsstrategieren_GB
dc.subject.otherprisbelønten_GB
dc.subject.otherden proksimale utviklingssoneen_GB
dc.subject.otherinteraksjonen_GB
dc.subject.otherkonkurranseen_GB
dc.titleAn ethnographic case study of a multiple award-winning school brass band in Bergen, Norwayen_GB
dc.typeMaster thesisen_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway