• Statlege rapporteringskrav til kommunane: Rapport frå forprosjektet 

      Brevik, Ragnar; Bukve, Oddbjørn; Vebostad, Åge (HiSF-Notat;2/2014, Working paper, 2014)
      Målet med notatet har vore å studere statlege rapporteringskrav til kommunesektoren, sett frå kommunane si side. Vi finn at frå kommunane si side medverkar summen av permanente rapporteringsordningar, hendingsbasert ...