• Kunnskapsutvikling blant personalet i barnehagen, ein leiars ansvar? 

      Paulen, Annette Storøy (Master thesis, 2017)
      Bakgrunnen for studien er at eg gjennom min yrkespraksis som pedagogisk leiar har opplevd det utfordrande å legge til rette for læring og kunnskapsutvikling i barnehagen. Målet med studien har vore å undersøke korleis ...