• Mellom frykt og fryd. Spenning i meningsskaping i fortellinger om julenissen. 

      Ødegaard, Elin Eriksen (Børn & kultur i samfund?, Conference object, 2007)
      Bakgrunnen for denne artikkelen er en etnografisk studie på en småbarns avdeling i en norsk barnehage. her gies det beskrivelser og analyser av små barns meningsskaping med julenisser, hvordan noen barn og voksne sammen, ...