• Erfaring med barns medverknad i naturbarnehagen 

   Alme, Hilde (Master thesis, 2017)
   Dette er ei masteroppgåve i organisasjon og leiing ved Høgskulen på Vestlandet. Den har namnet, Erfaringar med barns medverknad i naturbarnehagen. Tittelen er nær opp til problemstilling, som tek føre seg korleis barn og ...
  • Kunnskapsutvikling blant personalet i barnehagen, ein leiars ansvar? 

   Paulen, Annette Storøy (Master thesis, 2017)
   Bakgrunnen for studien er at eg gjennom min yrkespraksis som pedagogisk leiar har opplevd det utfordrande å legge til rette for læring og kunnskapsutvikling i barnehagen. Målet med studien har vore å undersøke korleis ...