• mangfold og tilpasset opplæring 

      Danielsen, Anne Grete (Spesialpedagogikk Nr 2 2000, Journal article, 2000)
      Mangfoldet karakteriserer stadig sterkere elevgruppen som lærerne møter i skolen. Jeg tror vi trenger å utvikle både tenkningen og metodikken i forhold til tilpasset opplæring for å komme den mangfoldige elevgruppen i ...