• Kjæledyr i Realistisk Barnelitteratur 

      Hennum, Rebekka (Master thesis, 2017-05-15)
      I denne avhandlingen har jeg studert fremstillingen av kjæledyr i realistisk barnelitteratur og hvordan normer for god dyrevelferd kommer frem her. Materiale som forskes på er to illustrerte barnebøker, med kjæledyr som ...