• Betydningen av språkmiljøet hjemme for barnehagebarns andrespråklæring 

      Hofslundsengen, Hilde Christine; Bøyum, Sigrid; Haukedal, Kjersti Sandnes (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Hensikten med studien var å undersøke sammenhenger mellom språklige hjemmemiljø og flerspråklige barnehagebarns andrespråkferdigheter. Utvalget bestod av 71 barn med norsk som andrespråk (gjennomsnittsalder: 5,2 år; 33 ...