• Born to Play: Bli bedre – få det bedre 

      Onsrud, Silje Valde; Rinde, Felicity Burbridge (Report, 2017-09-11)
      Evalueringen har sett på hvordan veiledningsprogrammet Born to Play: Bli bedre – få det bedre har fungert på bakgrunn av en spørreundersøkelse med korps som har blitt tilbudt programmet, samt kvalitative intervju med ...