• Åtte rurale stemmer; å arbeida som førskulelærar i Vest-Norge 

      Kvalvik, Berit (Master thesis, 2016-11-15)
      Masteroppgåva har fokus på rural teaching som førskulelærar i Norge. Gjennom kvalitative intervju av åtte førskulelærarar i tre ulike barnehagar i rurale strok på Vestlandet, er det innhenta data til bruk i masteroppgåva. ...