• Bærekraft i mat- og helsefaget 

      Johansson, Cecilie (Master thesis, 2016-05-18)
      Bakgrunn: Helt siden begrepet bærekraftig utvikling ble lansert i 1987, har en stor utfordring vært å omsette dette omfattende og abstrakte begrepet til praktisk handling og virkelighet. Miljøproblemer og sosial urettferdighet ...