• Framstillingar av India i atlas for barn- og unge 

      Austrheim, Ruth Veslegard (Master thesis, 2016-05-16)
      I møte med kulturar som skiljar seg frå sin eigen er haldningar til andre land og menneske avgjerande for utfallet av dette møtet. Haldningane barn har i dette møtet blir mellom anna avgjort utifrå kva dei leser, kva dei ...