• Skredkortet : "hvordan kan skredkortet bli et bedre vurderingsverktøy?” 

      Berntsen, Even; Russenes, Kjetil; Sæterbø, Marte Myskja (Bachelor thesis, 2013)
      Målsetningen med denne oppgaven er å se på hvilke endringer og utbedringer som skal til for å gjøre skredkortet til et enda bedre vurderingsverktøy. Vi utarbeidet en spørreundersøkelse og benyttet resultatene for å se ...