• Rammefaktorenes betydning for mat- og helseundervisningen på 1.–4. trinn 

      Helland, Merete Hagen; Aadland, Eli Kristin; Ask, Anne Merete Selvik; Sandvik, Camilla (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Mat og helse har kompetansemål etter 4. trinn i norsk grunnskole, men få studier har sett på betydningen av rammefaktorer for undervisningen i mat og helse på barnetrinnet. I denne studien undersøker vi læreres og skolelederes ...