Now showing items 1-20 of 1163

  • Videreutvikling av lekkasjeindikering i flensforbindelser 

   Eide, Britt; Mjølhus, Olene; Stol Birkelid, Miranda (Bachelor thesis, 2001)
   Karmsund Maritime Offshore Supply AS har patent på en type tetningsringer med manuell lekkasje indikator som de ønsket å videreutvikle/automatisere. En slik videreutvikling kan være av interesse både for de bedriftene som ...
  • Bruk av spillvarme og fjernvarme i smoltproduksjon 

   Vågen, Arnold; Tveit, Jens Magnar (Bachelor thesis, 2003)
   Bakgrunnen for prosjektet er at det er besluttet å etablere et smoltproduksjonsanlegg i tilknytning til et industriområde der det er mulighet for utnyttelse av spillvarme. I område er det også planlagt et fjernvarmeanlegg ...
  • Ormen Lange "tie-in" på Sleipner R 

   Johanson, Audun H.; Isdal, Geir Helge; Hamre, Tor (Bachelor thesis, 2004)
   Gassen som produseres ved det nye Ormen lange feltet skal hovedsakelig eksporteres til England og en ny rørledning fra prosesseringsanlegget på Nyhamna i Aukra kommune til Easington i England skal bygges. Den nye rørledningen ...
  • Trykksensor interface kort 

   Borgenvik, Inger Marie; Jørgensen, Ronnie (Bachelor thesis, 2004)
   Bakgrunnen for hovedprosjektet er at ABB Robotics er i gang med et kostnad – og reduksjonsprosjekt; ” Step Change”. De vil med dette prøve å skifte ut gamle og dyre innkjøpte løsninger med nye egenproduserte løsninger som ...
  • Automatisering av sporingsgassinjeksjon 

   Bårdsen, Hans Kristian; Johnsen, John Sverre; Christiansen, Åge (Bachelor thesis, 2004)
   Mye av vårt arbeid har bestått i å lete etter ventiler og flowmålere på internett. Vi har brukt mange timer på å lese spesifikasjoner og datablader for å finne utstyr som tilfredsstilte kravene som Petrotech hadde spesifisert. ...
  • Regulering av varmevekslersløyfe og vurdering av måleteknisk utstyr 

   Kinn, Asgeir; Sørvåg, Jostein (Bachelor thesis, 2004)
   Bakgrunnen for prosjektet er at FMC Biopolymer Haugesund, ønsket at vi skulle vurdere reguleringsstruktur på en av deres varmevekslerparker. Dette for å oppnå best mulig utnyttelse av effekten i varmevekslerparken til ...
  • Central-to-peripheral nuclear modification factors in Pb–Pb collisions at 

   Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; m.fl. (Physics Letters B 623, Journal article, 2005-08)
   We present central-to-peripheral nuclear modification factors, RCP, for the pT distributions of , Λ, , and negatively charged particles, measured at central rapidity in Pb–Pb collisions at top SPS energy. The data cover ...
  • Production of strange particles in lead-lead interactions at 158 A GeV/c 

   Hetland, Kristin Fanebust (Doctoral thesis, 2005-10)
  • Field trials of two 802.11 residual bandwidth estimation methods 

   Nielsen, Martin N.; Øvsthus, Knut; Landmark, lars (Chapter, 2006)
   Ad hoc networks have attracted much attention due to their decentralized architecture and potential mobility. The latter promise has sparked research aimed towards routing and quality of service (QoS) admission schemes. ...
  • Diagrammatic software specification 

   Rutle, Adrian; Lamo, Yngve; Wolter, Uwe (Lecture, 2006-10)
  • Ingeniør forkurs tresemester : 10 år med intensivkurs i matematikk 

   Indrehus, Oddny; Jensen, Svein Arne (HSF Rapport, Book, 2007)
   Tresemesterordninga gir opptak på ingeniørutdanninga basert på generell studiekompetanse. Ved HSF omfattar ordninga eit seks vekers sommarkurs i matematikk (2MX/ 3MX) og eit fysikkurs (2FY) med obligatorisk frammøte og ...
  • Different E-learning Paradigms - a Survey 

   Kristensen, Terje; Lamo, Yngve; Hole, Grete Oline; Hinna, Kristin (Chapter, 2007-10-28)
   At the beginning of this decade a new Learning Management System(LMS)was developed at Bergen University College as a continuation of its for-runners. This system has been a great commercial succcessw with the foundation ...
  • The Time Projection Chamber for the Alice Experiment 

   Lippmann, Christian; Helstrup, Håvard; Røed, Ketil; ALICE TPC Collaboration (Lecture, 2008)
   The Time Projection Chamber of the ALICE Experiment has been installed in the experimental setup in the underground area at the Large Hadron Collider at CERN in Geneva. The Alice TPC ReadOut (ALTRO) chip implements intelligent ...
  • Open heavy flavour reconstruction in the ALICE Central Barrel 

   Prino, Francesco; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Røed, Ketil; ALICE Collaboration (Lecture, 2008)
   The ALICE experiment will be able to detect open charm and beauty hadrons in proton-proton and heavy ion collisions in the new energy regime of the CERN Large Hadron Collider (LHC). Heavy flavours are a powerful tool to ...
  • Radiation-tolerant, SRAM-FPGA based trigger and readout electronics for the ALICE experiment 

   Alme, Johan; Djuvsland, Øyvind; Fehlker, Dominik; Helstrup, Håvard; Hille, Per Thomas; Haaland, Øystein Senneseth; Müller, Hans; Munkejord, Magne; Richter, Matthias; Rossebø, Anders; Røed, Ketil; Röhrich, Dieter; Skaali, Bernhard; Stangeland, Are; Ullaland, Ketil; ALICE, TPC readout group (IEEE Transactions on Nuclear Science, Peer reviewed; Journal article, 2008-02)
   This article will give an overview of the trigger system from trigger generation with the Photon Spectrometer to trigger reception of the Front End Electronics of both detectors. How to deal with the possible effects of ...
  • Prospects for \phi meson production in pp collisions at the ALICE experiment 

   Tapia Tataki, J. D.; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Røed, Ketil; ALICE Collaboration (Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Peer reviewed; Journal article, 2008-04)
   The ALICE experiment at the CERN Large Hadron Collider (LHC) will allow the study of resonance production in nucleus-nucleus and proton-proton collisions. This paper presents results based on physics performance studies ...
  • NA57 main results 

   Bruno, Giuseppe; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; NA57 Collaboration (Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Peer reviewed; Journal article, 2008-04)
   The CERN NA57 experiment was designed to study the production of strange and multi-strange particles in heavy ion collisions at SPS energies; its physics programme is essentially completed. A review of the main results is ...
  • A formal approach to modeling and model transformations in software engineering 

   Rutle, Adrian; Wolter, Uwe; Lamo, Yngve (Journal article, 2008-05)
   A software model is an abstract representa- tion of a softwaresystem which can be used to describe, at a higher abstraction level, different aspects of of the software system. Since the beginning of computer science, raising ...
  • The ALICE experiment at the CERN LHC 

   Aamodt, Kenneth; Helstrup, Håvard; Hetland, Kristin Fanebust; Kileng, Bjarte; Røed, Ketil; ALICE Collaboration (Journal of Instrumentation, Peer reviewed; Journal article, 2008-08)
   ALICE (A Large Ion Collider Experiment) is a general-purpose, heavy-ion detector at the CERN LHC which focuses on QCD, the strong-interaction sector of the Standard Model. It is designed to address the physics of strongly ...