• Kjerneprøveanalyser – Øvre Bjørnøyrenna 

      Hoff, Are; Hole, Øyvind; Bøygard, Aslak (Bachelor thesis, 2014)
      I denne oppgaven er det analysert 5 sedimentkjerneprøver fra Øvre Bjørnøyrenna i Barentshavet. Kjerneprøvene er tatt med gravitycorer, og det er utført analyser ved Universitet i Tromsø (UiT) og ved Høgskulen i Sogn og ...