• Rekonstruksjon av Holocen skredaktivitet ved Anestølsvatnet 

      Fergestad, Erling (Master thesis, 2019)
      Innsjøsedimenter er et av de beste arkivene vi har for skredhendelser og klima i tidligere perioder. Anestølsvatnet er et godt sted å studere sedimenter fordi de bratte dalsidene legger til rette for høy skredaktivitet og ...